36 176 176 info@salixskole.dk

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling for Salix Skole  i skoleåret 2019 – 2020
 FAG 0.kl 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk 13 11 12 11 8 9 7 7 7 7
Engelsk 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Religion 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Samfundsfag 2 2
Historie 1 2 2 2 2 2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 2 2 2 2 2 2 2
Billedkunst 2 2 2 2 2
Håndværk og Design 2 2 2
Matematik 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6
Natur/teknik 2 2 2 3 2 2
Geografi 2 1 1
Biologi 2 2 1
Fysik/kemi 2 3 3
Tysk 1 2 3 3 3
Klassens tid 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1
Sfo/Krea  (skemalagt) 2
Madkundskab 3
I alt 30 30 30 30 30 30 30 33 32 32