36 176 176 info@salixskole.dk

Mobbepolitik

 

I dette skoleår har vi særlig opmærksomhed på at formulere en god og velfungerende mobbepolitik som rykker.

Arbejdet startede sidste år, og vi forventer, at være klar med en ny mobbepolitik senest december 2020.

Vi arbejder med flere tiltag i en løbende proces.

Revision af vores værdigrundlag og visioner for skolen:

Vores nye mobbepolitik skal hænge sammen med vores værdier og visioner for skolen og blive en integreret del af hvem vi er og hvordan vi handler i hverdagen. Derfor kikker vi også på vores værdigrundlag og vores visioner, herunder blandt andet:

 • Vores børnesyn
 • Vores syn på læreren
 • Vores arbejdsgange
 • Vores samarbejde på tværs af klasser og årgange
 • Vores syn på faglighed og trivsel

Vi ser på vores egen praksis:

 • Vi indsamler vore egne erfaringer med mobning og registrererhvordan vi håndterer situationerne, hvilke tiltag vi gør og hvilken effekt de har.
 • Vi arbejder med at formulere en fælles forståelse for hvad mobning er.
 • Vi deler og drøfter vores erfaringer med hinanden i vores afdelinger, når vi har afdelingsmøder.
 • Vi deler og drøfter vores erfaringer i det store plenum på lærerrådsmøderne og til Pædagogisk Råds møderne.

Nyeste forskning:

 • Vi indsamler, formidler og drøfter vores viden om den nyeste forskning indenfor mobning.

Nye tiltag:

Vi afprøver forskellige anbefalinger fra den nyeste forskning på området indenfor:

 • Gruppedannelser i undervisningen
 • Undervisningsdifferentiering

Elevinddragelse:

 • Vi spørger ind til elevernes oplevelser af mobning til vores elevsamtaler.
 • Vi inddrager elevrådet

AKT: Adfærd-Kontakt-Trivsel

 • Vores AKT medarbejder er aktivt involveret i alle vores afdelingsmøder og behjælpelig med feedback og gode råd i forhold til området.