36 176 176 info@salixskole.dk

SKOLE- OG SFO TAKSTER

 

Barn Skolepenge (DKK) SFO/BUS (DKK)
1. barn 940 570 pr. barn
2. barn 720 570 pr. barn
3. barn 520 570 pr. barn
4. barn

420

570 pr. barn

 Skolepengene bliver opkrævet 12 måneder, mens SFO/BUS bliver opkrævet 11 måneder (undtagen juli måned).

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

For elever i 0. og 1.kl. er der obligatorisk SFO i skemaet. Derfor er skolepengene opdelt i to: SkoleSFO 400 kr. og skolepenge 540 kr. = 940 kr.

Skolepenge for førskole SFO er 1200 kr. om måneden.

 

Fripladstilskud

Forældrene kan søge årligt tilskud til nedbringelse af skolepenge/ SFO. Ansøgningsfristen er 15. september.

Skolen udleverer i den forbindelse i august måneden et ansøgningsblanket til forældrene.