36 176 176 info@salixskole.dk
Barn Skolepenge (DKK) SFO/BUS (DKK)
1. barn 920 560 pr. barn
2. barn 710 560 pr. barn
3. barn 510 560 pr. barn
4. barn 410 560 pr. barn

Skolepengene bliver opkrævet 12 måneder, mens SFO/BUS bliver opkrævet 11 måneder (undtagen juli måned)

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

 

Fripladstilskud

Forældrene kan søge årligt tilskud til nedbringelse af skolepenge/ SFO. Ansøgningsfristen er 15. september.

Skolen udleverer i den forbindelse i august måneden et ansøgningsblanket til forældrene.