36 176 176 info@salixskole.dk
På Salix Skole har man valgt at holde lejrtur for 4., 6. og 8. klasse.

For 4. klasse er det en tur der varer 3 dage og turen er indenfor Danmarks landegrænser. I år var eleverne på tur til Helsingør og Helsingborg, hvor de har lært en del om Danmarkshistorie og om Sverige, der engang var dansk og under den samme konge. Lejrturen vælges i samarbejde med elevernes ønsker. I 2013 var 4. klasserne på Møns Klint og opleve naturen og det smukke ved Danmark.

6. klasserne: Berlin-turen er en fast tradition for 6. klassens elever, hvor de får nærmere praktisk kendskab til det tyske sprog og Europahistorie. Det er 5-dags tur, hvor man i fællesskab kører i bus og bor i et hostel.

8. klasserne: London-turen er også en fast tradition for eleverne. Man praktiserer med sproget og lærer en del om engelsk kultur og historie.

Barcelona: i 2017 har vi valgt at rejse til Barcelona med vores 8. og 9. klasse. Målet var kendskab til storbyen Barcelona, dens kultur og historie.