36 176 176 info@salixskole.dk

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådet er sammensat af minimum en forældre fra indskolingen (0.-3.kl.), mellemtrinet (4.-6. kl.) og udskolingen (7.-9. kl.). Et stærkt og aktivt forældreråd skaber sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn på skolen.

– Forældrerådsrepræsentanterne vælges i og blandt forældrene på skolen, dog er forældrebestyrelsesrepræsentanterne automatisk medlem af forældrerådet.

– Som medlem af forældrerådet repræsenterer du alle forældre på skolen. Det er derfor vigtigt, at der skabes en god kontakt til de øvrige forældre.

– De skal løbende orienteres om arbejdet i forældrerådet og nemt kunne henvende sig med spørgsmål, ønsker og behov til forældrerepræsentanten.

– Forældrerådets formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne på forældrerådets første møde.

– Forældrerepræsentanterne valgt til bestyrelsen er automatisk medlem af forældrerådet.

– Valgperioden er 2 år.

– Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt.

– Som forældrerådsrepræsentant er du ansvarlig for at deltage velforberedt til møderne.

Forældrerådets opgaver

– At være talerør for forældre

– At være kontaktperson for nye forældre

– At være arrangør for forældre indsats

– At være arrangør for arrangementer store såvel som mindre

– At skabe friskole “ånd” blandt forældrene

– At kigge skolen igennem og opretholde overblik over hvor der mangler en indsats.

– Forældrerepræsentanterne fra bestyrelsen kan videregive ønsker, ris og ros, korrigerer med skolelederen ift. diverse ønsker eller andet fra forældrerådet.

Forældrerådets sammensætning

Forældrerådet er sammensat af minimum en forældre fra indskolingen (0.-3.kl.), mellemtrinet (4.-6. kl.) og udskolingen (7.-9. kl.). Et stærkt og aktivt forældreråd skaber sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn på skolen.

– Forældrerådsrepræsentanterne vælges i og blandt forældrene på skolen, dog er forældrebestyrelsesrepræsentanterne automatisk medlem af forældrerådet.

– Som medlem af forældrerådet repræsenterer du alle forældre på skolen. Det er derfor vigtigt, at der skabes en god kontakt til de øvrige forældre.

– De skal løbende orienteres om arbejdet i forældrerådet og nemt kunne henvende sig med spørgsmål, ønsker og behov til forældrerepræsentanten.

– Forældrerådets formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne på forældrerådets første møde.

– Forældrerepræsentanterne valgt til bestyrelsen er automatisk medlem af forældrerådet.

– Valgperioden er 2 år.

– Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt.

– Som forældrerådsrepræsentant er du ansvarlig for at deltage velforberedt til møderne.

Forældrerådets opgaver

– At være talerør for forældre

– At være kontaktperson for nye forældre

– At være arrangør for forældre indsats

– At være arrangør for arrangementer store såvel som mindre

– At skabe friskole “ånd” blandt forældrene

– At kigge skolen igennem og opretholde overblik over hvor der mangler en indsats.

– Forældrerepræsentanterne fra bestyrelsen kan videregive ønsker, ris og ros, korrigerer med skolelederen ift. diverse ønsker eller andet fra forældrerådet.