36 176 176 info@salixskole.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære forældre,

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den, der afholdes på skolen.
Generalforsamlingen skal vælge suppleanter til bestyrelsen.
Sted: Salix skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby
Dato: 28.9.2018
Tid: 17.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af suppleanter til bestyrelsen