36 176 176 info@salixskole.dk

Lederskift

Kære forældre og elever, Skoleleder Cömert Kücükakin har valgt at sige farvel til Salix skolen d. 8.8.2016. Han har valgt at gå videre som skoleleder på Østerbro Private International School. Tusind tak til Cömert Kücükakin for hans engagerede og kompetente...

Valgdag på Salix Skole

Torsdag d. 1.september 2016 havde vi valg til elevrådet her på skolen. Pia Allerslev, København Kommunes skoleborgmester, kom og kastede glans over dagen. Som erfaren politiker gjorde det hende glad at se demokratiet i funktion her på Salix. Pia Allerslev holdt en fin...

Kræmmermarked 2016

Den 3. september 2016 har vi igen holdt vores traditionelle kræmmermarked på Salix Skole. Vejret var – igen – med os i år, og forældre, elever, lærere og også gæster fra lokalområdet fik nogle hyggelige stunder sammen. Vi takker alle for deres deltagelse;...

Besøg af politiet

I dag, den 15. september 2016, har 3. klassen haft fornemt besøg af politibetjenten Steen. Vi fik talt om det med at cykle og være sikker i trafikken. Børnene havde en hel masse spørgsmål og Steen tålmodigheden til det. Vi takker Steen for i dag og husker ...

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 21. april 2017, kl. 18.00 på Salix Skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før...