36 176 176 info@salixskole.dk

Vores anden emneuge i skoleåret 2018/2019 er flyttet fra uge 6 til uge 13, da vi har lejet os ind på de store køkkener af Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Vores 4., 5. og 6. klasse skal undervises i madkundskab i denne uge.