36 176 176 info@salixskole.dk

Kære forældre,Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes på skolen. 

Generalforsamlingen skal vælge suppleanter til bestyrelsen.    Sted: Salix skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby
Dato: 28.9.2018
Tid: 17.30   Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af suppleanter til bestyrelsen