36 176 176 info@salixskole.dk

Kære forældre og elever,

Skoleleder Cömert Kücükakin har valgt at sige farvel til Salix skolen d. 8.8.2016. Han har valgt at gå videre som skoleleder på Østerbro Private International School.

Tusind tak til Cömert Kücükakin for hans engagerede og kompetente indsats på Salix skole. Vi ønsker at takke Cömert Kücükakin for den forskel, han har gjort for Salix skole.

Vi ønsker ham held og lykke med hans nye arbejde som skoleleder på Østerbro Private International School.

Vi har ansat ny skoleleder, Sami Kücükakin pr. 8. august 2016. Sami Kücükakin har været med til at opstarte Salix skolen i 2006, har derfor et kendskab til skolens målsætning og værdigrundlag.

Vi glæder os til hans inspiration, engagement og hans erfaring samt nytænkning.

Med venligste hilsner,

Murat Inal

Bestyrelsesformand

Kære Salix forældre og elever,

Tiden er kommet, hvor vores veje desværre må skilles, og det er jeg rigtig kede af. Jeg har valgt at søge nye udfordringer og starter derfor som skoleleder på Østerbro Private International School. Jeg har kun gode oplevelser i bagagen. På Salix er vi alle tætte på hinanden, har en nærværende bestyrelse og et dygtigt personale.

Vi er kommet godt igennem skoleårene. Tusind tak til jer elever og forældre.

Med venlig hilsen,

Cömert Kücükakin

Kære Salix forældre og elever,

Jeg tiltræder som ny skoleleder 8.august 2016 på Salix Skole og afløser dermed den nuværende leder Cömert Kücükakin. Jeg ønsker ham held og lykke med hans nye arbejde.

Jeg har store forventninger til Salix skolen og glæder mig til et fremadrettet samarbejde om udviklingen af skolen.

Med venlig hilsen,

Sami Kücükakin