36 176 176 info@salixskole.dk

Lektiecafé er fra skoleåret 2015/2016 obligatorisk fra 5. klasse til og med 9. klasse.