36 176 176 info@salixskole.dk

Hjemmebesøg

Hvert år tager skolens lærere på hjemmebesøg. Disse besøg er noget vi virkelig glæder os til.
For os på Salix Skole er samarbejdet med jer forældre meget vigtigt, hvis ikke det vigtigste!

Vi tror på, at jo mere involveret I forældre er i jeres barns skole, des større trivsel og udbytte får jeres børn af at gå hos os.Vi tror også på, at jo bedre vi kender jer og jeres barn, des bedre bliver vi som skole til at skabe de gode, trygge rammer jeres barn har krav på.

På hjemmebesøgene har vi muligheden for, i hyggelige og uformelle rammer, at tale om mange andre ting end lige netop de faglige standpunkter.
Vi undervisere får større forståelse og indsigt i den enkelte elev og I forældre får muligheden for at tale om alle de ting man aldrig når til forældrekonsultationerne.
Vi lærer hinanden bedre at kende og får en bedre forståelse for hinanden.

Vi betragter barnets udvikling og trivsel som en fælles opgave mellem skole og forældre.
Derfor indebærer det at være forældre på skolen, at man deltager aktivt i skolens liv og engagerer sig i barnets udvikling.
I den forbindelse er det af stor betydning, at barnet bliver mødt med en fælles holdning fra både skole og hjem til de udfordringer, som det vil møde i løbet af sin skolegang.

Et styrket skole-hjem-samarbejde er et væsentligt element. Forældre ses som en uundværlig ressource.
Hjemmebesøget giver også læreren mulighed for at tale med elevens forældre i uformelle rammer, og det er med til at styrke forældrenes engagement i barnets skolegang.

“At tage på hjemmebesøg er efter min erfaring en virkelig god måde at styrke skole-hjem-samarbejdet. For det første skaber det et ligeværd, at det nu er lærerne, som er på forældrenes territorium, kan man sige. For det andet giver det en mere hjertefølt respekt menneske til menneske, at få at være gæst i en families hjem. Som lærer giver det mig indblik i min elevs hjemlige omgivelser, og det er noget, som jeg kan referere til i tankerne, når jeg overvejer ting om min elevs liv i skolen og udenfor skolen. Jeg tror, at forældrene kan mærke, hvor meget vi faktisk tager deres barn og familie alvorligt, når vi giver os tid til at være gæster i deres hjem.”
Lærer på Salix skole

En god måde at skabe en tæt forældrekontakt og et tillidsforhold mellem skole og hjem kan være gennem hjemmebesøg. Forældre er imødekommende over for hjemmebesøg og ser det som et udtryk for interesse fra skolens side.

“Jeg oplever efter sidste års hjemmebesøg en meget større gensidig tillid til flere familier i det vigtige samarbejde om eleverne.”
Lærer på Salix skole

“Hjemmebesøg virker utrolig godt for os.
Både børnene og vi forældre glæder os til disse besøg, det er en uformel snak, hvor den enkelte elev får mulighed for at dele noget privat med sine lærer, såsom at vise deres værelse, legetøj, hvor de laver deres lektier, hvad de ellers laver derhjemme osv.
Hjemmebesøg skal ikke forståes som noget kontrollerende, men en hjælp for at styrke samarbejdet. Som forældre føler vi os mere knyttet til lærerne. Også når der er lærerskift kommer der hurtig en positiv dialog, barrikaden med at være ny forældre/barn eller undervisere i en klasse forsvinder hurtigt og effektivt.
Samtalen under disse besøg er ikke fagligt ligesom skolehjem samtalerne. Det får en motiverende effekt på mine børn, ligemeget hvilket niveau og klassetrin de er på.”
Sevi, forælder til Isra i 1.klasse, Leyla i 3.klasse og Jülide i 8. klasse

“En af de ting der fangede min interesse, da jeg søgte efter en skole for min søn, der skulle starte i skole, var hjemmebesøgsordningen. Jeg vidste fra hans børnehavetid at han gik meget op i, at de voksne omkring ham viste interesse for hans liv udenfor skolen også. Disse hjemmebesøg var derfor noget af det der gjorde udslaget hos mig, da jeg skulle vælge hvad der var godt for mit barn.

Min søn går nu i 1. klasse, og vi har haft to hyggelige hjemmebesøg. Det har været guld værd i opbygning af gode relationer mellem barn og lærere på skolen. Min søn har følelsen af at være en del af de voksnes liv og ikke blot en del af deres arbejde. Dette giver relationer fuld af respekt, tillid og anerkendelse begge veje. Relationen mellem lærere elever på skolen er en helt anden end det man er vant til, og hjemmebesøgene bidrager helt klart positivt til dette fantastiske forhold som jeg ofte beundre.

Jeg ville ønske at man havde ressourcerne til at bygge flere besøg på et skoleår.”
Ayse, forælder til Ozan i 1.klasse