36 176 176 info@salixskole.dk

På Salix Skole har man valgt at holde lejrtur for 4., 6. og 8. klasse.

For 4. klasse er det en tur der varer 3 dage og turen er indenfor Danmarks landegrænser.  Eleverne kommer på tur til Helsingør og Helsingborg, hvor de lærer en del om Danmarkshistorie og om Sverige, der engang var dansk og under den samme konge. Lejrturen vælges i samarbejde med elevernes ønsker. I 2013 var 4. klasserne på Møns Klint og opleve naturen og det smukke ved Danmark.

6. klasserne: Lejrskole til Berlin eller Bornholm. Berlinturen er en sprog- og kulturrejse for 6. klassens elever, hvor de får nærmere praktisk kendskab til det tyske sprog og Europahistorie. Det er en 5-dags tur, hvor man i fællesskab kører i bus og bor i et hostel. Bornholmturen er også en 5-dags tur med ophold på et vandrehjem i Rønne, hvor klassen rykker sammen og oplever solskinsøen med dens smukke natur.

8. klasserne: London-turen er også en fast tradition for eleverne. Man praktiserer med sproget og lærer en del om engelsk kultur og historie.

Barcelona: i 2017 har vi valgt at rejse til Barcelona med vores 8. og 9. klasse. Målet var kendskab til storbyen Barcelona, dens kultur og historie.