36 176 176 info@salixskole.dk

Salix Skole Elevforening

 

Kontakten til vores tidligere elever holdes gennem Salix Skole Elevforening.

Foreningens formål er

  • at bygge bro mellem skolen, tidligere elever og samfundet ved at skabe et fagligt og socialt netværk gennem forskellige aktiviteter som mentorordning, middage, foredrag mm.
  • at støtte skolens arbejde inden for rammerne af skolens vedtægter og værdigrundlag

Enhver afgangselev, tidligere elev, tidligere eller nuværende ansatte og ven af Salix Skole kan optages som medlemmer af Salix Skole Elevforening. Find vedtægterne for foreningen her.

Derudover tilbyder Salix Skole også en mentorordning for 7.-9. klasse i samarbejde med Salix Skole Elevforening. Ordningen går ud på at tilbyde eleverne aktiviteter i deres fritid og give dem mulighed for at være sammen i trygge rammer sammen med en mentor. Aktiviteterne kan fx være hygge- og filmaften, fodboldturnering, lektiehjælp, camps mm. Deltagelse til ordningen er frivillig og bliver også drevet af frivillige som har en tilknytning til skolens elevforening.

Tilmeldingsblanket til elevforeningen

Tilmeldingsblanket til mentorordningen

Salix skolens afgangselever

Salix skole har første gang i 2009 haft en 9. klasse, som dimitterede fra skolen. Siden den første afgangsklasse ønsker vi at bevare kontakten med vores elever også efter de har afsluttet deres gang på skolen, fordi vi i ordets virkelige forstand ønsker at bygge broer til deres fremtid. Derfor arrangerer vi tit sammenkomster for vores dimittender, hvor eleverne får mulighed for at gense deres tidligere lærere og skolekammerater. Vi tilbringe nogle hyggelige stunder sammen, hvor vi opfrisker minder, griner, spiser god mad og har det sjovt.

Udover fælles sammenkomster mødes vi også jævnligt til forskellige former for aktiviteter i mindre grupper. Vi får også ofte besøg fra vores gamle elever på lærerværelset, hvilket vi hver gang glæder os over. Det er dejligt at blive husket – både fra sine lærere, men også fra elevernes side. Vores gamle elever ved, at de til enhver tid er velkommen til at kontakte os.

Det siger vores gamle elever:

”Salix skolen har været med til at klæde mig fagligt på samt gjort mig livsduelige i det virkelige liv. Det er snart 6 år siden, at jeg fløj væk fra min rede på Salix Skolen, dog har de stadig indflydelse på min læringslyst dagen i dag. Jeg er SÅ begejstret for, at alle lærerne fortsat vil bibeholde kontakten med de dimitterede elever ved enten at arrangere aktiviteter i form af sammenkomster, middage eller i det hele taget tage sig tid til at ringe eller skrive.”

Cansu Celik Agirbas, Afgangselev 2010 Studerer p.t. Erhvervsjura på Copenhagen Business School

“Jeg er fra Salix skolens første årgang og derfor én af de første dimittender. Salix Skolen er grunden til, at jeg i dag kan studere på universitetet. Meget lærerige fire år har jeg haft og gode bekendtskaber, som jeg stadig har kontakt til. Lærerne giver deres elever indsigt i livet og hvordan man skal være i skolen.”

Mikail Söyler, Afgangselev 2010 Studerer p.t. Markedsføringsøkonomi på Erhversakademi Sjælland

”Salix Skole er ikke kun læren om det faglige, her sættes der også fokus på det sociale og båndet mellem lærer og elev. Salix skolen giver det ekstra skub til de elever, som virkelig har brug for det. Vores gamle klasselærer tager stadig initiativ, hvor vi ses ofte til sociale aktiviteter. ”

Mikail Yüksel, Afgangselev 2012 Studerer p.t. Bachelor of Science på Copenhagen Business School