36 176 176 info@salixskole.dk

Skole-hjem samarbejde

Skole/hjem samarbejdet er vigtigt for at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Der afholdes to forældremøder og to forældrekonsultationer årligt for alle. Ved faglige, personlige eller sociale problemer indkaldes forældrene til samtale efter behov. Derudover afholder skolen forskellige forældrearrangementer, som f.eks. debataften, seminar, kræmmermarked, afslutningsfest m.m.

Som på mange andre frie skoler har vi på Salix Skole en del sociale og faglige aktiviteter udover undervisningen og de obligatoriske lektiecafeer. Vi mener, at relationen mellem eleverne, skolen og de enkelte lærere er et afgørende udgangspunkt for elevernes udvikling til hele, glade og ansvarlige unge mennesker.

Derfor kan der være ekstra tæt kontakt mellem en elev og en lærer i perioder, hvor eleven har brug for ekstra opmærksomhed – socialt eller fagligt. Det kan være i løbet af skoleugen, en tur efter skoletid eller f.eks. et hjemmebesøg.

Vi arrangerer også hyggeture efter skoletid i løbet af året, hvor vi går i biografen, ud og spiser eller hygger på anden vis. Ind imellem har små grupper på 3-4 elever været med en lærer på storbytur for opmuntre til viden og se noget andet en hverdagen. Alt dette for at skabe anledning til samtaler og fordybelse og gode oplevelser.

Læs mere om forældremøder og skole-hjem samtaler på Salix Skolen.