36 176 176 info@salixskole.dk

Skoleindskrivning

Vejledning om optagelse
Ved at ønske sit barn optaget på Salix Skole tilslutter man sig som forældre til skolens målsætning og værdigrundlag, og at man som forældre har en positiv forventning og tillid til samarbejdet med skolen.

 

Ansøgere
Man søger ved at udfylde et ansøgningsskema og indsende det til skolen. Så vil man såfremt der er plads på det søgte klassetrin få nærmere besked. Hvis ikke der er plads vil man komme på venteliste.

 

Venteliste
En elev kan altid blive skrevet på venteliste. Skolen forsøger at tage hensyn at forældre allerede har søskende på skolen. Ligesom skolen også tager hensyn til gamle elevers børn og skolekredsen generelt.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor på info@salixskole.dk med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder både skole, skolebus og SFO.