36 176 176 info@salixskole.dk

Sundhedsplejen på Salix Skole

Sundhedsplejersken på Salix Skole følger jeres barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet.

Mit ønske er at have et godt samarbejde med jer forældre og med jeres barn.
Sundhedsplejens tilbud på Salix Skole består af individuelle samtaler og undersøgelser i:

  • 0.kl
  • 5.kl
  • 8.kl

Jeg opfordrer jer som forældre til at deltage i disse samtaler. Inden samtalerne vil jeres barn få en invitation med hjem, og et samtaleark som samtalen vil tage udgangspunkt i.
Derudover vil eleverne blive målt og vejet, samt syns –og høretestet ved behov.
Udover dette planlægger jeg løbende sundhedspædagogisk undervisning i klasserne i samarbejde med lærerne. Emner kan eksempelvis være venskab, pubertet, hygiejne og forskellige andre ting afhængig af klassens behov.

Jeg tilbyder Åben Konsultation for elever og forældre på alle klassetrin. Har du eller dit barn brug for nogen at tale med om sundhed, helbred og trivsel, er du altid velkommen til at kontakte mig. Det kan dreje sig om f.eks. syns –og høreprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie og meget mere. Du kan kontakte mig på nedenstående telefonnummer.

Samtykke:

Når jeres barn starter i 0. kl vil I forældre ifm. 0.kl samtaler få udleveret en samtykkeerklæring, som I bedes underskrive. Det kræver altid et skrifteligt samtykke, før jeg kan tale med jeres børn.

Hvis sundhedsplejersken ønsker at tale med jeres barn udover det almene tilbud, eller ønsker at inddrage samarbejdspartnere i og uden for skolen, skal vi også altid først inddrage samtykke fra jer forældre.

Du kan læse mere om sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens hjemmeside: www.kk.dk/sundhedsplejen

Hvem er jeg:

Jeg hedder Kia Kokholm Düring og jeg er sundhedsplejerske på Salix Skole. Jeg har arbejdet med børn og unge gennem mange år og jeg er uddannet sundhedsplejerske i 2022. 

Jeg er på Salix Skole hver fredag ml. kl. ca. 8.30-12,30, I finder mig i kælderen til venstre for trappen.
I er altid meget velkomne til at kontakte mig 

– på mail: py6n@kk.dk
– via forældreintra
– eller på min mobil: 27251899

 

Jeg ser frem til vores kommende samarbejde.

 Mange Hilsner

 

Kia Kokholm Düring

Sundhedsplejerske