36 176 176 info@salixskole.dk

Valgdag/Demokrati

For Valgdag 2016 klik her.

________________________________

 

Valgdag 2015:

 

Ifølge vedtægterne:

§3 ELEVRÅDSMEDLEMMER
Stk. 1. Valg af elevrådsrepræsentanter finder sted ude i klasserne ved en skriftlig afstemning senest 14 dage efter sommerferien. Der skal samtidig vælges suppleanter.

1
“1. september var valgdag på Salix Skole. Forinden havde alle klasser valgt deres elevrådsrepræsentanter. Valget drejede sig om formandsskabet. Formandskandidaterne havde lavet valgplakater og video og gik rundt i klasserne og holdt tale. Derefter valgte repræsentanterne Nevra fra 8. klasse til formand og Yusuf fra 9. klasse til næstformand, udefra hvad der var blevet talt om i klasserne.

De første 2 lektioner i alle klasser blev brugt på demokratiundervisning med oplysning og diskussioner. Der var engagement, og en af klasserne demonstrerede for deres meninger. Alt i alt en god start på dagen og et fint eksempel på alt det man diskutere og skal tænke på i forbindelse med demokratisk medvirken.”
Sophie Elmer, klasselærer til 9. a

3

“Alt i alt var det noget af oplevelse fra at gå fra bare at vælge en tilfældig en, til at lave et helt seriøst valg. Det var ret spændende at kunne være med til at vælge hvem der skulle blive formand. Det kunne vi lide…”
Jasmin og Sila, elev i 6.klasse

 

 

5“Jeg synes, at det har været positivt, da man har haft en god stemmening op til dagen… Man har kunnet se og føle det… Dejligt med repræsentanterne som har været på besøg, hvor eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål. En ting er at fortælle børn om valg og demokrati, en anden ting er, at opleve det… Alt i alt har det været positivt, da man godt har kunnet mærke, at der har været planlægning og forberedelse bag arbejdet. Derudover var mine elever meget begejstret over, at formanden og næstformanden kom forbi og sagde tak til hver enkel klasse.”
Beyza Dagli, klasselærer til 1.a.

Efter optælling af stemmerne blev Nevra Teker fra 8. klasse formand for Salix Skoles elevråd for skoleåret 2015/2016.

 

 

 Sådan var stemningen på Salix Skole inden valgdag:

1.september 2015

Nedtællingen til valgdagen 2015 er for alvor i gang, og de fire kandidater stræber flittigt på at få stemmer på dagen.

Elevrepræsentanterne har stemmeret til valget på Salix-valgdagen.

Tirsdag den 1. september 2015 er der lagt DEMOKRATI på skemaerne fra 0.-9.klasse.

 

Kandidaterne for formandsposten i skoleåret 2015/2016:

Nevra Teker fra 8. klasse

nt

Yusuf Sari fra 9. klasse

ys

Muhammed Kaya fra 7. klasse

mk

 

Eray Kandemir fra 8. klasse

ek