36 176 176 info@salixskole.dk

Valgdag/Demokrati

Elevrådet holder hvert år i september måned en valgdag, hvor eleverne på skolen vælger deres formand. Denne dag er en klasselærerdag, hvor eleverne har demokrati på skemaet hele dagen. I løbet af dagen bliver de klassevis kaldt ned på skolegården og sætter kryds på stemmesedlen i stemmeboksen. På Salix skole er elevernes demokratsike dannelse en af kerneværdierne og derfor bliver dagen altid markeret med en ekstra indsats. Så vidt muligt inviterer vi lokale politikere eller andre uafhængige personer for at tælle stemmerne for at give eleverne en autentisk oplevelse af et valg.

 

Nedenunder kan der ses nogle eksempler for dagen gennem årene:

Valgdag 2022

Valgdag 2021

Valgdag 2020

Valgdag 2019

________________________________

 

Fra første valgdag i 2015:

 

Ifølge vedtægterne:

§3 ELEVRÅDSMEDLEMMER
Stk. 1. Valg af elevrådsrepræsentanter finder sted ude i klasserne ved en skriftlig afstemning senest 14 dage efter sommerferien. Der skal samtidig vælges suppleanter.

“1. september var valgdag på Salix Skole. Forinden havde alle klasser valgt deres elevrådsrepræsentanter. Valget drejede sig om formandsskabet. Formandskandidaterne havde lavet valgplakater og video og gik rundt i klasserne og holdt tale. Derefter valgte repræsentanterne Nevra fra 8. klasse til formand og Yusuf fra 9. klasse til næstformand, udefra hvad der var blevet talt om i klasserne.

De første 2 lektioner i alle klasser blev brugt på demokratiundervisning med oplysning og diskussioner. Der var engagement, og en af klasserne demonstrerede for deres meninger. Alt i alt en god start på dagen og et fint eksempel på alt det man diskutere og skal tænke på i forbindelse med demokratisk medvirken.”
Sophie Elmer, klasselærer til 9. a

 

“Alt i alt var det noget af oplevelse fra at gå fra bare at vælge en tilfældig en, til at lave et helt seriøst valg. Det var ret spændende at kunne være med til at vælge hvem der skulle blive formand. Det kunne vi lide…”
Jasmin og Sila, elev i 6.klasse

 

 “Jeg synes, at det har været positivt, da man har haft en god stemmening op til dagen… Man har kunnet se og føle det… Dejligt med repræsentanterne som har været på besøg, hvor eleverne fik mulighed for at stille spørgsmål. En ting er at fortælle børn om valg og demokrati, en anden ting er, at opleve det… Alt i alt har det været positivt, da man godt har kunnet mærke, at der har været planlægning og forberedelse bag arbejdet. Derudover var mine elever meget begejstret over, at formanden og næstformanden kom forbi og sagde tak til hver enkel klasse.”

Beyza Dagli, klasselærer til 1.a.


Efter optælling af stemmerne blev Nevra Teker fra 8. klasse formand for Salix Skoles elevråd for skoleåret 2015/2016.