36 176 176 info@salixskole.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Uddannelsesvejleder:

Palle Nielsen
Tlf.: 26 29 91 83
Mail: pn@buf.kk.dk

Træffetider (torsdag):

– er på skolen i fht. konkrete vejledningsopgaver & efter aftale med de enkelte elever/klasser.
– ellers kun efter aftale.

Nyttige hjemmesider:

www.ug.dk
www.eVejledning.dk
www.uu.kk.dk
www.optagelse.dk
www.uvm.dk