36 176 176 info@salixskole.dk

Støtteundervisning

Da vi på Salix Skole vægter et højt fagligt niveau, gør vi en ekstra indsats for at løfte alle elever.

Vi tilbyder derfor ekstra undervisning til tosprogede elever med behov for supplerende undervisning i dansk.

Dansk læsning, mundtlig- og skriftlighed er grundlaget for arbejdet i alle skolens fag, så hvis vi skønner, at der er behov, kan vi begynde støtteundervisning fra 1.kl.

 Indhold

Undervisningens indhold kan være dansk som andetsprog, stavning, læseforståelse, skriftlig dansk eller faglig læsning, som relaterer til de andre fag på skemaet.

Tid

Støtteundervisningen foregår i skoletiden.

Det er skolens lærere, der varetager støtteundervisningen, og i samråd med dansklæreren aftales det om undervisningen foregår på et hold eller individuelt.

Timetallet afhænger af behovet, og der udarbejdes en individuel handleplan for holdet eller eleven. Et støtteundervisningsforløb kan vare fra 1/2 år til flere år.

 Evaluering

Elevens fremgang og motivation evalueres med elev og forældre til skolehjemsamtalerne gennem klassens dansklærer. Der er altid mulighed for kommunikation mellem støttelæreren for forældrene.

Dysleksi og AppWriter

Elever med dysleksi har brug for særlig støtte for at bevare motivationen og glæden ved at gå i skole og derved udnytte deres faglige og sociale potentialer og muligheder. Elever med dysleksi tilbydes individuel oplæring i brug af AppWriter, som bruges i timerne og hjemme i forbindelse med frilæsning og lektier. AppWriter er et hjælpe- og træningsprogram, som kan læse skrevne tekster højt og tilbyde stavehjælp, således at eleven kan aflevere opgaver, der indholdsmæssigt svarer til klassens niveau og deres egne evner, så de dermed ikke begrænses af dysleksi.

NOTA

Vi kan teste eleverne for dysleksi fra 3. kl. og hvis testen er positiv, kan vi hjælpe eleven med at indmelde sig i NOTA, som er et lydbibliotek, hvor de får adgang til stort set alle skolebøger som lydbøger og som filer, som AppWriter kan arbejde med.