36 176 176 info@salixskole.dk
AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.

AKT sætter fokus på sociale processer omkring elevers trivsel i skolen – primært i grundskolen. Det kan fx være elever, der i skolen har en adfærd, som giver problemer i kontakten med andre elever og voksne, og som derved påvirker deres egen og andres trivsel.

AKT-personale kan både arbejde i forbindelse med enkelte elevers problemstillinger eller sociale problemstillinger i klasser eller hold. Der arbejdes både forebyggende og indgribende. AKT skal således fremme den enkeltes trivsel og mulighed for at lære og udvikle sig og fremme det sociale liv i skolen – ligeledes med det formål at skabe gode lærings- og udviklingsvilkår for alle. Derfor relaterer AKT sig til mange understøttende tiltag til skolen.

  • AKT-lærer kan fungere som støtte for særlige børn i eller uden for klassen.
  • AKT-læreren er også sparringspartner for andre lærere, som skal arbejde med trivsel i klassen.
  • AKT-læreren – eller AKT-teamet – kan også initiere undervisning relateret til sociale problemstillinger, til udvikling af sociale kompetencer og inkluderende fællesskaber, eller til den brede sundhedsundervisning (jf. faghæfte 21) med fokus på social trivsel og forebyggelse af mobning på de forskellige årgange.
  • AKT-lærer kan også inddrages i udredning og løsning af social mistrivsel, større konflikter og mobning i en klasse eller omkring en årgang.

AKT-lærerne på skolen arbejder med adfærd, kontakt og trivsel i forhold til skolen. Der fokuseres på klassens/gruppens trivsel, samt på elever der i skole udviser en adfærd, som giver problemer i kontakt med andre elever og voksne, og som derved påvirker deres egen og andres trivsel.

Adfærd: er et begreb, der beskriver barnets handlinger, gøren, præstationer, emner, handlemåder og opførsel.
Kontakt: er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation.
Trivsel: er et begreb, der beskriver om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring.


AKT på Salix Skole består af:

Ümran Akcin AKT-lærer, lærer, souschef, e-mail: ua@salixskole.dk