36 176 176 info@salixskole.dk

Forældremøder – der er mødepligt!

Vi har to forældremøder hvert år. Det første møde foregår inden for de første 2-3 uger efter sommerferien. Det sidste foregår ved skoleårets afslutning, eller på et andet tidspunkt i skoleåret afhængig af behovet.

Forældremøderne er vigtige at deltage i. Til møderne får man en masse information om det nye skoleår, særlige arrangementer og vigtige datoer.

I de yngste klasser er forældremøderne forældrenes indgang til både at lære hinanden bedre at kende, og det er også på disse møder, at forældre er med til at planlægge og vedtage, hvilke traditioner der skal være i deres barns klasse, legeaftaler, aftaler om fødselsdage, udflugter osv.
Vi prioriterer forældreengagement højt på Salix skole og derfor forventer vi, at alle møder op til forældremøderne og bidrager til fællesskabet.

I de ældre klasser er forældremøderne også det sted, hvor forældre får besked om uddannelsesmulighederne, eksamenskrav, UPV – uddannelsesparathedsvurdering og meget andet. Her møder forældrene også skolens uddannelsesvejleder, som giver vigtige informationer ift. elevens fremtidige uddannelsesliv – så det er uhyre vigtigt, at møde op hver gang der er forældremøde.

Til årets første forældremøde bliver der i hver klasse valgt forældrerepræsentanter.  Hver klasse har 2-3 forældrerepræsentanter som fungerer som ekstra bindeled mellem skole og hjemmene. I kan læse mere om forældrerepræsentanternes opgaver her.

Udover at få en masse nyttig information til disse møder, så er det også en kærkommen lejlighed til igen at hilse på de andre forældre.