36 176 176 info@salixskole.dk

Læseløft

Vi arbejder målrettet med læsning på Salix Skole. Alle elever fra 1. – 4. klasse lixes to gange årligt, for at både forældre og lærere kan følge progressionen i elevens læseudvikling. Derudover tilbydes læsekursus til de elever, som har ekstra behov for læseløft. Det enkelte barn undervises med udgangspunkt i deres aktuelle standpunkt. Kurset varer ca. 16 uger med 3 ugentlige lektioner af ca. 30 minutter fulgt op af 20 minutters daglig læsning hjemme. Forældrene medinddrages og instrueres i, hvordan de bedst støtter derhjemme.