36 176 176 info@salixskole.dk

Mentor på Salix

Funktionsbeskrivelse for Mentorer i 7.-9. klassetrin

Mentorprogrammet for 7.-9. klassetrin er et frivilligt initiativ, der har til formål at støtte elevernes personlige udvikling og trivsel. Mentorerne er dedikerede frivillige, der engagerer sig i en bred vifte af aktiviteter og relationer for at styrke båndet mellem skolen, eleverne og deres familier.

De primære ansvarsområder for mentorene er følgende:

  • Årsplanlægning; Udforme årsplaner for mentoraktiviteter med fokus på personlig udvikling, sociale færdigheder og trivsel.
  • Workshops og Møder; Deltage i workshops for at udvikle mentorens færdigheder og viden. Regelmæssige møder med skolens ledelse hver anden uge for at diskutere programmet og eventuelle forbedringer.
  • Aktivitetsplanlægning; Planlægge og udføre forskellige aktiviteter som fodbold, bowling, kreative workshops, fælles forældrearrangementer og meget mere.
  • Lektiehjælp; Tilbyde lektiehjælp og akademisk støtte efter behov.
  • Besøg og Udflugter; Gennemføre hjemmebesøg hos mentorer og forældre for at opbygge tætte relationer. Organisere og deltage i udflugter og ture, herunder mulige udlandsrejser.
  • Fokus på Trivsel og Værdier: Danne og opretholde en tæt dialog med eleverne for at støtte deres trivsel og personlige udvikling. Have særlig fokus på at etablere klare grænser og fremme positiv sprogbrug og universelle værdier.
  • Socialt Samvær: Skabe lejligheder for socialt samvær, inklusive måltider, madlavning og fælles aktiviteter på skolen.
  • Relation til Lærerne: Deltage i arrangementer såsom fodboldkampe med lærerne på skolen for at opbygge gode relationer.
  • Digital Kommunikation: Oprette og vedligeholde en WhatsApp-gruppe med forældrene for at lette tæt kommunikation og samarbejde.

Dette mentor program stræber efter at skabe en stærkere og mere støttende skolekultur ved at inddrage mentorer i elevernes liv og læring. Mentorerne spiller en afgørende rolle som positive rollemodeller og støttespillere for eleverne og deres familier.