36 176 176 info@salixskole.dk

SKOLEKORT

Skolekort er et særligt rejsekort til rejser med bus, tog og metro mellem hjem og skole, hvilket betyder at skolens elever, som benytter sig af offentlig transport til at komme frem og tilbage fra skolen, kan få tilskud og dermed betale mindre end normalt. 

Det er skolen, som bestiller kortet og fornyer det fra skoleår til skoleår. Selve Skolekortet koster 50 kroner. Resten af prisen varierer efter antallet af zoner og dage. Prisen beregnes i hele uger. Se følgende link for aktuelle priser: https://dinoffentligetransport.dk/find-billetter/erhverv/skolekort/priser

Hvis man ønsker at ansøge om et Skolekort til sit barn, skal man som forældre i første omgang give sit samtykke på følgende måde:

  1. Forældrene skal klikke på følgende link  https://go-printer.scrive.com/link/586aa92a-fa11-434c-afeb-ff849846e96f  
  2. Her kommer de ind på en side, hvor de skal angive deres navn, adresse og mailadresse. De skal også skrive barnet/børnenes navn og cpr.nr.
  3. Der kommer nu en mail med et link til den mailadresse som forælderen har angivet. Forældrene skal følge linket i mailen og bekræfte, at man vil give sit samtykke.
  4. Forældrene får herefter en ny mail med en bekræftelse på, at samtykket er givet. Denne mail skal gemmes af forældrene, da den skal bruges, hvis samtykket skal trækkes tilbage. Linket skal benyttes umiddelbart efter man åbner første gang – eller udløber det desværre.
  5. Giv herefter skolen (skoleleder eller skolesekretæren) besked via SkoleIntra, når man har modtaget mailen fra Scrive om at samtykket er godkendt.
  6. Det er først herefter at skolen kan oprette en elev og søge om skolekort til eleven.

Mere om skolekortet, betaling o.l. kan læses på https://dinoffentligetransport.dk/find-billetter/erhverv/elever-og-foraeldre

Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst skolens reception mellem 9-14 på 36176176.