36 176 176 info@salixskole.dk

Nøgletal:

Her finder du et overblik over centrale tal som karaktergennemsnit m.m. om Salix Skole på undervisningsministeriets uddannnelsesstatistik.