36 176 176 info@salixskole.dk

SKOLE- OG SFO TAKSTER (pr. 1. januar 2022)

 

Barn Skolepenge (DKK) SFO/BUS (DKK)
1. barn 1000 600 pr. barn
2. barn 800 600 pr. barn
3. barn 600 600 pr. barn
4. barn

500

600 pr. barn

 Skolepengene bliver opkrævet 12 måneder, mens SFO/BUS bliver opkrævet 11 måneder (undtagen juli måned).

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

For elever i 0. og 1.kl. er der obligatorisk SFO i skemaet. Derfor er skolepengene opdelt i to: SkoleSFO 400 kr. og skolepenge 600 kr. = 1000 kr.

Skolepenge for førskole SFO er 1200 kr. om måneden.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor på info@salixskole.dk med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder både skole, skolebus og SFO.

 

Fripladstilskud

Forældrene kan søge årligt tilskud til nedbringelse af skolepenge/ SFO. Ansøgningsfristen er 15. september.

Skolen udleverer i den forbindelse i august måneden et ansøgningsblanket til forældrene.