36 176 176 info@salixskole.dk

 (SKOLE- OG SFO TAKSTER (pr. 1. januar 2023)

 

Barn Skolepenge (DKK) SFO/BUS (DKK)
1. barn 1100 700 pr. barn
2. barn 900 700 pr. barn
3. barn 700 700 pr. barn
4. barn 600 700 pr. barn

Skolepengene bliver opkrævet 12 måneder, mens SFO/BUS bliver opkrævet 11 måneder (undtagen juli måned).

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

For elever i 0. og 3.kl. er der obligatorisk SFO i skemaet. Derfor er skolepengene opdelt i to: Skole-SFO 400 kr. og skolepenge 700 kr. = 1100 kr.

Skolepenge for førskole SFO er 1300 kr. om måneden.

Vi anbefaler at betale skolepenge mm. via PBS (Betalingsservice), da der opkræves 100 kr. i opkrævningsgebyr månedligt ved betaling med girokort.
PBS tilmelding kan ske online her.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor på info@salixskole.dk med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder både skole, skolebus og SFO.

 

Fripladstilskud

Forældrene kan søge årligt tilskud til nedbringelse af skolepenge/ SFO. Ansøgningsfristen er 15. september.

Skolen udleverer i den forbindelse i august måneden et ansøgningsblanket til forældrene.