36 176 176 info@salixskole.dk

Fag- og timefordeling for Salix Skole  i skoleåret 2023 – 2024

 FAG 0.kl 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk 10 10 10 10 8 8 7 7 7 7
Engelsk 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Religion 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Samfundsfag 2 2
Historie 1 2 2 2 2 2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik* 1 1 1 1 1 1
Billedkunst* 1 1 1 1 1 1
Håndværk og Design* 2 1 1 1
Matematik 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Natur/teknik 2 2 2 2 2 2
Geografi 2 1 1
Biologi 2 2 2
Fysik/kemi 2 2 3
Tysk 1 2 3 3 3
Klassens tid 1 1 1 1 1 1 1  1  1
SFO/AKT 10 5 4 1 1
Madkundskab*
(** obligatroisk valgfag)
1 1 1 2 (**) 2 (**)
I alt 30 30 30 30 30 30 30 33 34 33
* Musik og billedkunst fra 1.-6. klasse samt madkundskab og håndværk & design fra 4.-6. klasse er organiseret således at halvdelen af klassen har hhv. musik/madkundskab et halvt år ad gangen (i ca. 20 uger) mens det andet hold har hhv. billedkunst/håndværk & design, efter et halvt år byttes der hold og fag.