36 176 176 info@salixskole.dk
Fag- og timefordeling for Salix Skole  i skoleåret 2020 – 2021
 FAG 0.kl 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk 10 10 12 9 8 8 7 7 7 7
Engelsk 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Religion 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Samfundsfag 2 2
Historie 1 2 2 2 2 2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 2 2 2 2 2 1
Billedkunst 1 2 2 1
Håndværk og Design 2 2 2 2
Matematik 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Natur/teknik 1 2 2 2 2 2
Geografi 2 1 1
Biologi 2 2 2
Fysik/kemi 2 2 3
Tysk 1 2 3 3 3
Klassens tid 1 1 1 1 1 1 1  1  1
SFO/AKT 10 5 1
Madkundskab
* afvikles på to emneuger i løbet af skoleåret
(1)* (2)* (2)* 2
I alt 30 30 30 30 30 30 30 32 34 33