36 176 176 info@salixskole.dk
Fag- og timefordeling for Salix Skole  i skoleåret 2022 – 2023
 FAG 0.kl 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Dansk 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7
Engelsk 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Religion 1 1 1 1 1 2 1 1
Samfundsfag 2 2
Historie 1 2 2 2 2 2 2
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 2 2 2 2 2 1
Billedkunst 2 2 2 2 1 1
Håndværk og Design
(* hver anden uge)
2 2 (*) 2 (*) 2 (*)
Matematik 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Natur/teknik 1 2 2 2 2 2
Geografi 2 1 1
Biologi 2 2 2
Fysik/kemi 2 2 3
Tysk 1 2 3 3 3
Klassens tid 1 1 1 1 1 1 1  1  1
SFO/AKT 11 5 3 1 1
Madkundskab
(* hver anden uge)
(** valgfag)
2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (**) 2 (**)
I alt 31 31 31 31 31 31 31 32 34 33