36 176 176 info@salixskole.dk

SKOLE-HJEM SAMTALER

 

På Salix Skole har vi skole-hjem samtaler to gange om året. Samtalerne er placeret hhv. i efteråret og i foråret.

Til disse samtaler bliver forældre informeret mere udførligt om elevens faglige, sociale og personlige udvikling og den generelle trivsel.

Der er sat 15 minutter af til hver samtale, men er der brug for mere tid, kan der aftales et ekstra møde efter behov.

Ved store skelsættende omvæltninger i elevens liv lægges der vægt på, at skolen får besked, så de nødvendige hensyn kan tages.