36 176 176 info@salixskole.dk

Skole-hjem samtaler

 

På Salix Skole har vi skole-hjem samtaler to gange om året. Samtalerne ligger i efteråret og igen i foråret.

Til disse samtaler bliver I forældre informeret mere udførligt om hvordan jeres barn har det på skolen, hvordan det trives og hvordan det klarer sig rent fagligt.

Der er sat 20 minutter af til hver samtale, men hvis man   har brug for mere tid, så kan man altid ringe til   klasselæreren og få et ekstra møde.

I det hele taget, så kan man som forældre altid ringe til sit   barns klasselærer. Når jeres barn starter på skolen, så  får i klasselærerens nr. Det vil typisk stå i jeres barns   skemaintra.

Ved store skelsættende omvæltninger i jeres og jeres barns liv, lægger vi stor vægt på at få besked så vi bedst muligt kan tage de nødvendige hensyn.