36 176 176 info@salixskole.dk

Forretningsudvalg for skoleåret 2023/2024

Dokument for forretningsudvalg for skoleåret 2023/2024

Formand:
Mert, 8. klasse

Næstformand:
Isra, 9. klasse

Sekretær:
Alesha, 8. klasse

Kasserer:
Mariam, 7. klasse

Formandens opgaver:
1. Indkalde til elevrådsmøder ifølge det aftalte.
2. Sørge for at alle indkomne forslag bliver sat på dagsordenen.
3. Udarbejde dagsorden med hjælp fra kontaktlæreren.
4. Tage vare på elevrådets interesser i alle råd og udvalg som elevrådet er i, dvs. være opmærksom på, at elevrådet bliver gjort synligt og at dets meninger bliver hørt.

Næstformandens opgaver:
1. Suppleant for formanden, hvis denne er fraværende.
2. Hente og gennemgå post samt informere elevrådet herom.
3. Har ansvaret for at vedtægterne overholdes i elevrådet.

Sekretærens opgaver:
1. Skriver referat fra møderne. Ny dagsorden med ny mødedato sættes på referatet.
2. Skal notere, hvem der deltager i møderne.
3. Sørge for at referatet udleveres inden for en uge efter elevrådsmødet.
4. Hænge referatet på elevrådets opslagstavle og aflevere/sende det til repræsentanterne samt kontaktlæreren, der sørger for offentliggørelse.

Hvad er et elevråd?

Elevrådet er et råd for eleverne og skal sørge for, at eleverne på skolen får medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet.

Repræsentant:
Der sidder du som repræsentant for din klasse. Hvis klassen ønsker at bringe et emne op i elevrådet, er det din opgave at fremlægge ønsket på elevrådsmødet. Du og klassen må være opmærksom på mulighederne for at få gennemført sager.
Før hvert elevrådsmøde er det vigtigt, at du diskuterer de emner med klassen, der skal op på mødet, som gerne må indeholde konkrete forslag til forbedringer, tiltag osv.: Kan erfaringer som klassen har gjort, f.eks. omkring års- og aktivitetsplanlægningen, være relevant for andre elever? Har I prøvet gode måder at gennemføre elev/lærersamtaler på, som kan bruges på hele skolen? Tag diskussionen fra klassen med til elevrådet og del gerne gode tips og ideer med andre.

Formanden:
Formanden er elevernes frontfigur på skolen. Det betyder, at han/hun repræsenterer eleverne på skolen i mange sammenhænge, på møder med skolens ledelse osv. Formandens job er at fremme elevernes interesse for skolen og at være initiativtager til aktiviteter som kommer eleverne til gode. Først og fremmest må du som formand huske, at du er leder for elevrådet og for udvalgsformændene. Det betyder, at du er ansvarlig for ledelsen af alle møder i elevrådets regi. Du må også lægge vægt på at fordele arbejdsopgaverne mellem elevrådet og (udvalgene).

Som elevrådsformand har du regelmæssige møder med skolens ledelse. På vegne af eleverne skal du være med til at diskutere, hvordan skolen drives. Derfor er det vigtigt, at du holder dig orienteret om aktuelle sager på skolen. Det er vigtigt, at du formidler elevernes syn på, hvordan jeres skole skal være, og at du bidrager aktivt til at finde løsninger på eventuelle problemer.

En god elevrådsformand er villig til at høre på kritik og prøver at finde alternative løsninger.

Næstformanden:
Næstformanden er formandens stedfortræder og skal aflaste ham/hende, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at de to har et tæt samarbejde, og at næstformanden hele tiden er lige så opdateret som formanden.

Sekretæren/Referent:
Sekretæren er sædvanligvis den som får skrivearbejdet i elevrådet. De vigtigste opgaver er:
• At skrive referater og føre protokol fra de forskellige møder, i samarbejde med formanden
• At holde sig orienteret om, hvad der kommer af post og arkivere den
• At kopiere og arkivere alt, som bliver sendt ud af elevrådet
• At sørge for at skolens ledelse modtager referat fra møderne
• At modtage referat fra (udvalgene)

Kasserer:
Du har som kasserer ansvar for budgettet for elevrådet. Derfor er det vigtigt at du noterer alle udgifter og har overblik over regnskabet. Du skal desuden have et tæt samarbejde med skoleledelsen.

Postkassen:
Du har ansvar for den hvide postkasse i skolegården. Den skal tømmes hver mandag. Du skal orienterer formandskabet om, hvad der kommer af post.

Opslagstavle:
Der er opslagstavler i kælderetagen, stueetagen og på første sal. I skal sørge for, at de hængte informationer, plakater mm hænger fortsat pænt og er i orden.

Nyhedsbrev:
Der kommer et nyhedsbrev hver måned. Det første nyhedsbrev udkommer den 28. september.(Sidste mandag på måneden)