36 176 176 info@salixskole.dk

Elevrådets virke

Elevrådet er et råd for eleverne og skal sørge for, at eleverne på skolen får medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet.

Vi ønsker at:

  • eleverne oplever at demokrati er sat højt på dagsordenen
  • engagere eleverne og gør dem bevidste på deres rettigheder
  • øge repræsentanternes kompetencer, således at de kan tage stilling og gøre deres indflydelse gældende
  • opfylde kravet om elevråd i folkeskolen (jf. folkeskolelovens §6 stk.2)

 

Læs mere om elevrådet: