36 176 176 info@salixskole.dk

Aktiviteter

Børnetelefonen
Min læsemakker
Tegnekonkurrence
Klimatræer
Mødrehjælpen
Legepatrulje

Billeder: Legepatrulje 1

Billeder: Legepatrulje 2

Elevrådet på Salix skolen har været med til at skabe mere liv i skolegården ved at lege med de små. De små ser op til de ældre på den gode måde, som rollemodeller.

Vores forskelligheder gør livet mere spændende. Fællesskabet er skolens styrke og mangfoldighed er vores rigdom. Formålet er at skabe fysisk aktivitet for alle børn i frikvartererne gennem leg og bevægelse.

De ældste børn skal fungere som forbilleder for yngre elever og inspirere de yngste til at sætte gang i legeaktiviteterne.

Legepatruljen er på den måde også med til at skabe sociale relationer på tværs af alder, køn og sociale skel.

Desuden kan børnene gennem leg og bevægelse udvikle sociale og motoriske kompetencer.

 

Legepatruljekursus:

40 elever fra Salix skole er blevet uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Salix skole er nemlig med i Dansk Skoleidræts populære frikvarters-koncept, Legepatruljen.

Det skal være slut med at sidde inde og lumre, når klokken ringer til frikvarter på Salix skole i
Valby. Skolen har Legepatruljen til at sætte mere fut i frikvartererne med sjove lege.
40 elever fra skolens 4.-6. klasser har været på legepatruljekursus arrangeret af Dansk Skoleidræt. Kurset er startskuddet på et vigtigt job i skolegården, hvor eleverne vil fungere som forbilleder, der får de små skolekammerater til at glæde sig til frikvartererne med lege, der styrker bevægelse og trivsel. På kurset lærer man at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med.

Pressemeddelelse fra Dansk Skoleidræt

Oprydningskonkurrence på Salix Skole

DEN RENESTE KLASSE KAN VÆLGE DERES EGEN PRÆMIE UD FRA DISSE VALGMULIGHEDER:

 • BIOGRAF
 • LEGELAND
 • BOWLING

Dukse-tjek:

 1. bordene skal være lige
 2. stolene skal være sat op
 3. vinduerne skal være lukkede
 4. skraldespanden skal tømmes
 5. katederet skal være ryddet op
 6. gulvet skal være fejet
 7. lyset skal være slukket

 

Fordeling:

 • Mandag: Yusuf
 • Tirsdag: Muhammed
 • Onsdag: Nevra
 • Torsdag: Bünyamin
 • Fredag: Ümran hoca

 

SIDSTE DATO ER 18. DECEMBER 2015.

VINDEREN FÅR BESKED EFTER JULEFERIEN DEN 4. JANUAR 2016.

Så er den meget tidskrævende konkurrence på Salix Skole endelig sluttet af, og ja vi har fundet vinderen.

Klasserne gjorde virkelig meget ud af det, specielt de små klasser viste stor engagement og arbejdskraft.

Vinderen af den meget intensive konkurrence er…

 1. 2. klasse
 2. 9. klasse
 3. 3. klasse

Vinderen kan vælge mellem disse 3 præmier:

 • Legeland
 • Bowling
 • Biograf
Projekt: Time to help
Elevrådet har i samarbejde med Salix skolens bestyrelse sat et projekt i gang.

Projektet går ud på at grave en brønd i Afrika.

Tanken bag projektet er en omtanke med de børn, der lever i tørke og mangler rent vand.

Salix eleverne har en stor medlidenhed og ønsker derfor at støtte mange andre børn der lever under dårlige vilkår.

For at støtte denne velgørenhed har elevrådet iværksat en kageordning.

Der er salg af kage hver fredag. Kagerne bages af eleverne på række og sælges af de elever, der har bagt kagen.

Vi har en stor ansvarsfølelse og en stærk fællesskabsånd her på Salix skole.

2. klasse på besøg hos Langgade Plejecenter

Børn og ældre mennesker har stor fornøjelse med hinanden. Det viste besøget hos plejehjemmet på Valby Langgade os.

D. 15. december 2015 besøgte 2. klasse Langgade Plejecenter, hvor de julehyggede og lavede sjove aktiviteter med beboerne.

Da eleverne kl. 12:45 trådte ind på plejehjemmet fik de al opmærksomheden fra de ældre. De hilste og bød os velkommen, og kiggede nysgerrigt på fadene med honninghjerter, som børnene havde med.

Alt overtøjet blev lempet af og hængt på knagerne ude foran fællesrummet.

Sange for gamle

Vores musiklærer Aysan havde sit klaver med for at spille dagens første sang for de ældre, nemlig ”på loftet sidder nissen med sin julegrød”. De ældre sang også med, og en hyggelig julestemning træng ind i lokalet.

Derefter sang pigerne deres egen lille sang og fire af drengene viste et lille ”show” med sang og dans.

plaja1Historieoplæsning

Efter de hyggelige sange blev der læst ”Den lille pige med svovlstikkerne” af Sıla fra 6. klasse, med baggrundsmusik af musiklæreren. De ældre var dybt koncentrerede og var g Julehygge

Lige så stille og roligt begyndte eleverne at hænge hver sit julepynt op på juletræet. I mellemtiden blev der delt armbånd ud til den yngste og den ældste boende i lokalet. De blev simpelthen så glade for dem.

Som tak for besøget, rundede de af med at dele honninghjerter ud til dem alle, og inden turen hjem fik alle eleverne sagt pænt farvel til dem alle sammen.

lade for Sılas oplæsning. Hun fik en kæmpe hånd, da hun læste den sørgelige historie færdig.

En lille hilsen til Elevrådet/formanden fra plejecenteret:

Kære Nevra /Salix Skolen.

På  Aktivitetscenterets vegne vil vi sige tusind tak for jeres søde og meget fine arrangement hos os i går. Hvor var det nogle utroligt søde og dygtige elever i kom med. Vores medlemmer taler så hjerteligt om mødet, jeres historieoplæsning, jeres sange og julepynt, samt honninghjerter.

Hvis I bare vidste hvor glade og hvor rørte vores ældre medlemmer blev. Lad os endeligt mødes en anden gang, lad os arbejde videre på gode og lærerige stunder, imellem vores generationer.

 

Med venlig hilsen

Charlotte Gimlinge

Langgadehus Aktivitetscenter

 

I marts måned besøgt vores dejlige elever i 1. klasse igen beboerne på Valby Langgade Plejecenter.

Friskolebladet
Juni 2015 blev elevrådet kontaktet af Friskolebladets redaktør, Claudie Clausen og der udkom to artikel om Salix Skolens elevråd:

Klar rollefordeling
Opgavefordelingen er klart defineret med formand, næstformand, sekretær, kasserer og ansvarshavende til andre beskrevne opgaver. Sekretærens opgave er som eksempel beskrevet således:

1. Skriver referat fra møderne. Ny dagsorden med ny mødedato sættes på referatet.
2. Skal notere, hvem der deltager i møderne.
3. Sørge for at referatet udleveres inden for en uge efter elevrådsmødet.
4. Hænge referatet på elevrådets opslagstavle og aflevere/sende det til repræsentanterne samt kontaktlæreren, der sørger for offentliggørelse.

Oplæring i demokrati
Ud over at skabe en organisation til varetagelse af elevernes interesser er der tydeligvis også en pædagogisk hensigt med den foreningsdemokratiske struktur: At gøre eleverne fortrolige med de demokratiske procedurer og spilleregler, som gælder i politik og foreningsliv udenfor skolens mure. Og opprioriteringen af elevrådsarbejdet har tilsyneladende skabt bredt engagement blandt eleverne.

http://issuu.com/friskoleforening/docs/friskolebladet_6-2015_/1 (side 28 & 29)

http://issuu.com/friskoleforening/docs/friskolebladet_9-2015/1 (side 8 & 9)