36 176 176 info@salixskole.dk

Referater

2024

ELEVRÅDSMØDE REFERAT 18. JANUAR 2024

2023

ELEVRÅDSMØDE REFERAT UGE 44
ELEVRÅDSMØDE REFERAT UGE 43
ELEVRÅDSMØDE Forretningsudvalg UGE 43
ELEVRÅDSMØDE REFERAT UGE 38
FORRETNINGSUDVALG 2023/2024
ELEVRÅDSMØDE REFERAT UGE 5 2023
ELEVRÅDSMØDE REFERAT UGE 3 2023

2022

ELEVRÅDSMØDE REFERAT 18. NOVEMBER 2022
Englevenner
8. klasse er i skoleåret 2022/2023 englevenner for børnehaveklassen.

Nedenunder kan listen & aktivitererne findes.

Englevenner 2022/2023

Aktiviteter for englevenner

Legepatrulje Skema
Elevrådsmøde Referat uge 38/2022
Elevrådsmøde Referat 6. september 2022
Elevrådsmøde Referat 19. august 2022
Elevrådsmøde Referat 7. april 2022
Elevrådsmøde Referat 11. marts 2022
Elevrådsmøde Referat 1. marts 2022
Elevrådsmøde Referat 22. februar 2022
Elevrådsmøde Referat 10. februar 2022
Elevrådsmøde Referat 21. januar 2022

2021

Elevrådsmøde Referat 29. oktober 2021
Skema for legepatruljen
Elevrådsmøde Referat 6. oktober 2021: Legepatrulje
Elevrådsmøde Referat 22. september 2021
Elevrådsmøde Referat 7. september 2021

2020

Elevrådsmøde Referat 30. november 2020
Elevrådsmøde Referat 27. oktober 2020
Elevrådsmøde Referat 7. oktober 2020
Elevrådsmøde Referat 9. september 2020
Elevråd: Forretningsudvalg 2020/2021
Elevråd: Legepatrulje 2020
Elevrådsmøde Referat 20. Februar 2020
Elevrådsmøde Referat 23. Januar 2020
Elevrådsmøde Referat 9. Januar 2020
Elevrådsprojekt: klimatræer
Elevrådsprojekt: Klimatræer
Elevrådsprojekt: tegnekonkurrence
Elevrådsprojekt: Tegnekonkurrence

2019

Valgdag for skoleåret 2019/2020
Elevrådsmøde Referat 28. Januar 2019

Referat af elevrådsmøde den 28 januar 2019

Protokol:

 • klasse: Selina og Khalid
 • klasse: Ali og Ibrahim
 • klasse: Halima og Kerem
 • klasse: Yunus og Azra
 • klasse: Yaren og Anas
 • klasse: Yunus Emre og Loreen
 • klasse: Elif og Ali
 • klasse: Daniel og Melek
 • klasse: Selin og Nadira

Opfølgning:

1.klasse

Der må kun købes mad fra 3.klasse+

2.klasse

-ingen

3.klasse

Formanden og skolelederen gå videre med at fjerne stenene i deres storbane. Der ikke et konkret svar endnu.

Der bliver intet hegn over den lille bane

4.klasse

Større mål i storbanen kan ikke lade sig gøre, informerer skolelederen.
Klasselærerne har introduceret toilet-manere og hygiejne
Skraldepande til WC er blevet godkendt og skal i gang.
Skolelederen søger en løsning til hullerne i hegnet i den store bane.
Der bliver ingen gynger.
Svømning på skemaet kan ikke lade sig gøre.
Bolde til bordfodbold og evt. plasticplade til at dække banen kan godt lade sig gøre og er i gang.

5.klasse

-ingen

6.klasse

Vandhanen der er ødelagt, og den skal fikses

7.klasse

Spejle i WC skal tages op med klasselæreren.

Hver klasse skal kun anvende deres egne WC på deres egne etajer.

8.klasse

-Ingen

9.klasse

Lugten fra kælderlageret er ordnet.

Der bliver ikke skraldespand i gangen, da der er i hver klasse.

 

Lejepatrulje

Lejepatruljen indkaldes til et møde den 29. januar 2019.

Nogen vil ikke være lejepatrulje længere. Alle skal forholde sig til deres vagter, og det blev eleverne informeret om.

 

Kagesalg den 1. februar 2019

*Ali fra 7.klasse skal hente kage

*Elif fra 7.klasse spørger videre til familien

*Loreen fra 6.klasse henter kage-næste fredag 8/2/2019

Nye punkter

1.klasse; Kedelig legepladser,

2.klasse; Ingen

3.klasse; Ingen

4.klasse; Klokken kan ikke høres. (Formanden går videre med det)

5.klasse; Ingen

6.klasse; Lejepatrulje-eleverne skal passe på deres tider

7.klasse; at få internettet lavet

8.klasse; MobilePay (kan ikke lade sig gøre, radiator virker ikke(skal tages op med)

9.klasse; Ingen

 

Næste møde

-Skal helst holdes mandag den 4. februar 2019

 

 

 

Elevrådsmøde Referat 23. August 2019
ELEVRÅDSMØDE

23.8.2019

 Dagsorden:

 1. Velkomst til de nye elevrådsrepræsentanter
 2. Valgdag den 6. september

 

Referat:

1. Alle repræsentanterne til elevrådet blev indkaldt til årets første elevrådsmøde af kontaktlæreren. Mødet blev afholdt på lærerværelset. Kontaktlæreren holdt en velkomsttale, og repræsentanterne præsenterede sig.

2. Der blev talt om valgdagen, der afholdes den 6. september. 6 repræsentanter fra mødet meldte sig til formandsposten. De indkaldes til et ekstraordinært møde af kontaktlæreren, hvor de forbereder valgplakater, der skal udskrives, lamineres mm. Kandidaterne vil løbende besøge klasserne for at præsentere deres budskab.

Næste elevrådsmøde vil blive holdt efter valgdagen, hvor der vælges næstformand, kasserer og sekretær. Se Forretningsudvalg, stk. 1.

 

 • 5 FORRETNINGSUDVALG
  Stk. 1. Skolens elever vælger på valgdagen (i starten af september) formand. Elevrådet vælger på sit første møde efter sommerferien ved skriftlig afstemning næstformand, kasserer og sekretær. Disse 4 personer udgør elevrådets forretningsudvalg.

 

 

Elevrådsmøde Referat 11. september 2019
ELEVRÅDSMØDE

11.9.2019

 Dagsorden:

 1. Valg af formandskabet
 2. Elevråd og dets arbejde
 3. Temadag den 24. september
 4. Evt.

 

Referat:

 

 1. Formandskabet er valgt af repræsentanterne ved en skriftlig afstemning. Formandskabet består af næstformand, sekretær og kasserer.

Næstformand er Ayoub 8.klasse, sekretær er Lale 8. klasse og kasserer er Cagri 6. klasse.

 

 1. En mundtlig beskrivelse af elevrådsarbejdet samt formandskabets opgaver blev gennemgået. Se vedhæftet bilag.

 

 1. Vi er inviteret og tilmeldt til en temadag: ʺKom i gang med elevrådetʺ. Dagen foregår tirsdag de 24. september på Københavns Rådhus, Festsalen. Vi skal være der kl.8.30-14.30. Kontaktlæreren og formandskabet deltager. Der afholdes et møde alene med formandskabet til at forberede til temadagen.

 

 1. Punkter som legepatrulje, ringeklokke (skal høres tydeligere og ringe kl.14.55), spejle til klasserne, ventilator til kælderetagen, nye borde i 2.klasse mm. Disse punkter skal drøftes til næste elevrådsmøde.

 

 

 

Forretningsudvalg 2019/2020
Elevråd: Temadag 2019
Elevrådsmøde Referat 27. september 2019
Elevrådsmøde Referat 25. oktober 2019
Elevrådsmøde Referat 29. oktober 2019
Elevrådsmøde Referat 13. november 2019
Elevrådsmøde Referat 26. november 2019
Elevrådsmøde Referat 5. december 2019

2018

Elevrådsmøde Referat 27. August 2018
Referat af elevrådsmødet den 27. august 2018

Vores første møde fandt sted den 27. august.

Eleverne blev introduceret for elevrådet og dets arbejde.

Elevrådet har på det første møde valgt deres næstformand, kasserer og sekretær. Formanden vælges på valgdagen den 4. september 2018 af alle eleverne.

Forretningsudvalget for skoleåret 2018 ser således ud:

Formand: Vælges på valgdagen tirsdag den 4. september 2018

Næstformand: Yunus Emre 6. klasse

Sekretær: Elif 7. klasse

Kasserer: Daniyal 8. klasse

Der blev talt om:

Hvad er et elevråd?: Elevrådet er et råd for eleverne og skal sørge for, at eleverne på skolen får medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet.

Repræsentant: Der sidder du som repræsentant for din klasse. Hvis klassen ønsker at bringe et emne op i elevrådet, er det din opgave at fremlægge ønsket på elevrådsmødet. Du og klassen må være opmærksom på mulighederne for at få gennemført sager.

Før hvert elevrådsmøde er det vigtigt, at du diskuterer de emner med klassen, der skal op på mødet, som gerne må indeholde konkrete forslag til forbedringer, tiltag osv.: Kan erfaringer som klassen har gjort, f.eks. omkring års- og aktivitetsplanlægningen, være relevant for andre elever? Har I prøvet gode måder at gennemføre elev/lærersamtaler på, som kan bruges på hele skolen? Tag diskussionen fra klassen med til elevrådet og del gerne gode tips og ideer med andre.

Formanden: Formanden er elevernes frontfigur på skolen. Det betyder, at han/hun repræsenterer eleverne på skolen i mange sammenhænge, på møder med skolens ledelse osv. Formandens job er at fremme elevernes interesse for skolen og at være initiativtager til aktiviteter som kommer eleverne til gode. Først og fremmest må du som formand huske, at du er leder for elevrådet og for udvalgsformændene. Det betyder, at du er ansvarlig for ledelsen af alle møder i elevrådets regi. Du må også lægge vægt på at fordele arbejdsopgaverne mellem elevrådet og (udvalgene).

Som elevrådsformand har du regelmæssige møder med skolens ledelse. På vegne af eleverne skal du være med til at diskutere, hvordan skolen drives. Derfor er det vigtigt, at du holder dig orienteret om aktuelle sager på skolen. Det er vigtigt, at du formidler elevernes syn på, hvordan jeres skole skal være, og at du bidrager aktivt til at finde løsninger på eventuelle problemer.

En god elevrådsformand er villig til at høre på kritik og prøver at finde alternative løsninger.

Næstformanden: Næstformanden er formandens stedfortræder og skal aflaste ham/hende, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at de to har et tæt samarbejde, og at næstformanden hele tiden er lige så opdateret som formanden.

Sekretæren/Referent: Sekretæren er sædvanligvis den som får skrivearbejdet i elevrådet. De vigtigste opgaver er:

 • At skrive referater og føre protokol fra de forskellige møder, i samarbejde med formanden 
 • At holde sig orienteret om, hvad der kommer af post og arkivere den
 • At kopiere og arkivere alt, som bliver sendt ud af elevrådet
 • At sørge for at skolens ledelse modtager referat fra møderne
 • At modtage referat fra (udvalgene)

Kasserer: Du har som kasserer ansvar for budgettet for elevrådet. Derfor er det vigtigt at du noterer alle udgifter og har overblik over regnskabet. Du skal desuden have et tæt samarbejde med skoleledelsen.

Elevrådsmøde Referat 14. september 2018
 

ELEVRÅDSMØDE 1

 1. SEPTEMBER 2018

REFERAT:

 1. Alle repræsentanter er til stede undtagen 6.klasse, da de er på lejrskole/Bornholm.
 2. klasse: Selin & Khalid
 3. klasse: Ibrahim & Ali
 4. klasse: Kerim & Halima
 5. klasse: Azra & Yunus
 6. klasse: Yaren & Enes
 7. klasse: ikke til stede (lejrskole)
 8. klasse: Elif & Ali Mikail
 9. klasse: Suppleanter (Ayse & Issa)
 10. klasse: Selin & Nadira

 

 1. Der blev talt om klassens time på skemaet. Denne er et fag på skemaet og skal bruges fornuftigt. Bl.a. på konfliktløsning, trivsel mm
 2. Ikke alle repræsentanterne har taget indhold med fra klasserne. Få klasser havde følgende med:
 • Ønske om salg af fredagskage
 • Legepatrulje opstart med elever fra 5.-6.klasse. Ali fra 7. og Yaren fra 5. fortæller de to klasser om legepatruljen og skriver navnene ned på de elever, der tilmelder sig.
 • Salg af te, varm kakao til de kolde dage/vinter er et ønske, som formanden går videre med.
 • Der er forslag til sortering af skrald på skolen. Dette skal undersøges nærmere af forretningsudvalget.
 • Vandhanen i skolegården virker ikke og skal ordnes.
 • Der ønskes gynger i skolegården fra indskolingsbørn.
 • Der er et ønske om flere skraldespande på gangene.
 • Indskolingsbørnene ønsker gynger og minitrampolin i skolegården.

 

Lektier:

Elevrepræsentanterne skal tale med deres klasser om punkter til elevrådsmøde.

 

Forretningsudvalg 2018
Elevrådsmøde Referat 12. november 2018
Referat af elevrådsmødet den 12. november 2018

Protokol:

 1. klasse: Selina, Khalid
 2. klasse: Ali, Ibrahim
 3. klasse: Kerim, Halima
 4. klasse: Azra, Yunus(suppleant)
 5. klasse: Anas, Yaren
 6. klasse: Sabrina, Yunus Emre
 7. klasse: Elif, Ali
 8. klasse: Ingen
 9. klasse: Nadira, Selin

 

1.klasse:

– Personlige skraldespande til hver elev ønskes.

Flertallet har nedstemt. Der ønskes ikke at støtte plastikproducenterne, og der er enighed om at passe godt på naturen.

– Må man købe fra kantinen allerede fra 2.klasse?

Formanden går videre med ønsket til skolelederen og lærerne i indskolingen.

 

 1. klasse:

– Trampolin på niveau med jorden ønskes.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

 

 1. klasse:

– Forlænget frikvarterer ønskes?

Flertallet har nedstemt. Forlænget frikvarterer betyder forlænget skoledage. Da der ikke ønskes længere skoledage, er ønsket nedstemt.

– Sten i storbane gør skade på elever, kan vi evt. finde en løsning på dette? Dertil ønskes en dør også.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

 

– Hegn over lillebane ønskes.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

 

 1. klasse:

– Der ønskes større mål i storbanen.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

– wc skal være renere. Der ønskes skraldespande til wc’er.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen og evt. HY

– Hullerne i nettet på storbanen ønskes lukket.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

– Gynger ønskes.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

– Flere aktiviteter såsom svømning på skemaet.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

– Bolde til bordfodbold ønskes. Evt. plastikplade til at dække og gemme bordfodboldene med.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

 

 1. klasse:

– Gardinet sidder løst, skal ordnes.

Klasselæreren for 5. skal finde løsningen.

– Tavlen er ustabil og skal monteres fast.

Klasselæreren for 5. skal finde løsningen.

– Et lille hul i klasselokalet skal dækkes.

Klasselæreren for 5. skal finde løsningen.

 

 1. klasse:

– Plastikkopper til vandhanerne i skolegården ønskes.

Flertallet har nedstemt. Der ønskes at passe godt på naturen og miljøet. Eleverne kan tage en drikkedunk med.

– Vandhanen ved kantinen virker ikke.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

 

 1. klasse:

– Eleverne skal huskes på at skylle efter sig ved hvert wc-besøg.

Repræsentanterne tager det op i klassenstime.

– Spejl på wc.

Repræsentanterne tager det op i klassenstime. Spejle i klasselokalerne ønskes.

 

– Alle klasserne skal bruge deres wc i deres etage.

Repræsentanterne tager det op i klassenstime.

 

 1. klasse:

– Ingen

 

 1. klasse:

– Der kommer lugt fra kælderdøren i kælderetagen.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

– En skraldespand til gangen i kælderen ønskes.

Formanden går videre med ønsket til skoleledelsen.

 

 

Kagesalg:

Det går godt. Fortjenesten er desværre ikke ret høj. Vi informerer alle eleverne via højtaleren. Vi sørger for 3 slags kager hver fredag.

 

 

Legepatrulje:

Kontaktlæreren har desværre endnu ikke modtaget et skema fra formandskabet.

Elevrådsmøde Referat 19. december 2018
Referat af elevrådsmødet den 19. december 2018

Protokol:

 1. klasse: Selina, Khalid
 2. klasse: Ali, Ibrahim
 3. klasse: Kerim, Halima
 4. klasse: Azra, Ayse R.(suppleant)
 5. klasse: Fraværende. På udflugt
 6. klasse: Sabrina, Yunus Emre
 7. klasse: Elif, Ali
 8. klasse: Daniyal, Melek
 9. klasse: Nadira, Selin

 

OPFØLGNING:

1.klasse:

Formanden har holdt møde med skolelederen og blev enige om at der ikke må købes mad fra 2.klasse, da vi ønsker at give eleverne madpakkekulturen.

 

 1. klasse:

Vi går videre med dette ønske før vores næste møde.

 

 1. klasse:

Skolelederen går videre med at få fjernet stenene i storbane. Der kommer desværre ikke en dør på, da denne ikke behandles ordentligt af elever.

 

Hegn over lillebane kan ikke lade sig gøre.

 

 1. klasse:

Der ønskes større mål i storbanen. Formanden tager dette op med skolelederen igen.

Wc skal være renere: Eleverne skal introduceres for toiletbesøg.

Der ønskes skraldespande til wc’er: Formanden går videre med det igen.

Hullerne i nettet på storbanen ønskes lukket, skolelederen sørger for en løsning.

Gynger ønskes: Der er desværre ikke plads til disse.

Flere aktiviteter såsom svømning på skemaet: Formanden går videre med ønsket.

Bolde til bordfodbold ønskes. Evt. plastikplade til at dække og gemme bordfodboldene med:

Der er enighed om, at hver klasse køber deres egne bolde.

 

 1. klasse:

 

 1. klasse:

Vandhanen ved kantinen virker ikke: Skal ordnes.

 

 1. klasse:

Eleverne skal huskes på at skylle efter sig ved hvert wc-besøg: Dette er taget op i klasserne.

Spejl på wc: Spejle i klasselokalerne ønskes og tages op i klasserne.

 

Alle klasserne skal bruge deres wc i deres etage: Klasserne er informeret.

 

 1. klasse:

– Ingen

 

 1. klasse:

Der kommer lugt fra kælderdøren i kælderetagen. Formanden spørger ind til pedellen.

En skraldespand til gangen i kælderen ønskes: Brug klassens skraldespand, da der ikke er stor afstand.

 

 

Legepatrulje:

Det går godt med legepatruljen. Der er ros både fra lærere og elever. Godt arbejde.

 

NYE PUNKTER:

 1. Klasse: Ingen
 2. Klasse: Ingen
 3. Klasse: Et større legehus i skolegården ønskes. Formanden går videre med den.
 4. Klasse: Der ønskes længere spisepause. Formanden kommer til LM den 8. januar og taler med lærerne om dette.
 5. Klasse: På udflugt
 6. Klasse: Ingen
 7. Klasse: Der opleves udfordringer med internettet. Formanden går videre med den.

            Der ønskes bedre udsugning på toiletterne i kælderetagen. Formanden går videre med den.

 1. Klasse: Ingen
 2. Klasse: Lyset på wc i kælderetagen ved 7.klasse virker ikke. Formanden går videre med den.

            Der ønskes adgang til mobiltelefonerne i pauserne. Hvordan kan de opbevares?

            Formanden kommer til LM den 8. januar og taler med lærerne om dette.

 

            Ved 2.klasse kan man ikke høre højtaleren. Formanden går videre med den.

 

 

2016

Elevrådsmøde Referat 1. April 2016
Protokol

1.klasse: Isra & Mustafa K
2.klasse: Adnan & Berna
3.klasse: Salih & Loreen
4.klasse: Azra & Baran
5.klasse: Ayse & Berat
6.klasse: Rukiye & Helin H
7.klasse: Bunyamin & Muhammed
8.klasse: Nevra & Eray
9.klasse: Yusuf & Muhammed

Referat

Pga. de mange møder, som skolelederen har haft uden for huset, har vi ikke rigtig haft mulighed for at snakke med lederen omkring opfyldningerne. Boldbaneskemaet deles ud til hver klasserne fra 0-6 klasse.

Udskolingselever MÅ IKKE besøge hinandens klasser, da det er STRENGT forbudt. Det fortsætter stadig, men vi vil prøve på at forhindre det.

Der kommer et skema over, hvilke klasser der skal hente kage med om fredagen.

1. klasse kommer på besøg hos et plejehjem, hvor de laver mini-læse-løft, hvor de ældre hjælper de små med at læse.

Nye punkter

1.klasse: gynger ønske, lister over boldbane inde i hver klasse, tavle på gangen så eleverne kan se hvem der er vagt, nye tavleviskere/nye koste
2.klasse: –
3.klasse: kantinemad til 3, nye borde og stole til klasse, hegn ved togbanen, fordi bolde ryger væk, kængurustylter til kassen
4.klasse: ønsker faste pladser i Bus 1, ønsker at få malet hele skolen, små trampoliner, som sidder fast på jorden, svømmetimer som et idrætsfag
5.klasse: 4. Klasse skifter pladser i Bus 2, så de ikke sidder de rigtige steder
6.klasse: man må ikke låne bolde fra hinanden, det er forbudt, men fortsætter alligevel, DET GÆLDER OGSÅ LÆRERNE, de små bliver ved med at tage lærertrappen, og ikke trappetårnet ude i gården
7.klasse: –
8.klasse: –
9.klasse: nogle af drengene, fra udskolingen, bruger stadig pigetoiletterne

Elevrådsmøde Referat 2. Marts 2016
Protokol

1.klasse: Isra & Mustafa K
2.klasse: Adnan & Berna
3.klasse: Salih & Loreen
4.klasse: Azra & Baran
5.klasse: Ayse & Berat
6.klasse: Rukiye & Helin H
7.klasse: Bunyamin & Muhammed
8.klasse: Nevra & Eray
9.klasse: Yusuf & Muhammed

Referat

Pga. de mange møder, som skolelederen har haft uden for huset, har vi ikke rigtig haft mulighed for at snakke med lederen omkring opfyldningerne. Boldbaneskemaet deles ud til hver klasserne fra 0-6 klasse.

Udskolingselever MÅ IKKE besøge hinandens klasser, da det er STRENGT forbudt. Det fortsætter stadig, men vi vil prøve på at forhindre det.

Der kommer et skema over, hvilke klasser der skal hente kage med om fredagen.

1. klasse kommer på besøg hos et plejehjem, hvor de laver mini-læse-løft, hvor de ældre hjælper de små med at læse.

Nye punkter

1.klasse: gynger ønske, lister over boldbane inde i hver klasse, tavle på gangen så eleverne kan se hvem der er vagt, nye tavleviskere/nye koste

2.klasse: –

3.klasse: kantinemad til 3, nye borde og stole til klasse, hegn ved togbanen, fordi bolde ryger væk, kængurustylter til kassen

4.klasse: ønsker faste pladser i Bus 1, ønsker at få malet hele skolen, små trampoliner, som sidder fast på jorden, svømmetimer som et idrætsfag

5.klasse: 4. Klasse skifter pladser i Bus 2, så de ikke sidder de rigtige steder

6.klasse: man må ikke låne bolde fra hinanden, det er forbudt, men fortsætter alligevel, DET GÆLDER OGSÅ LÆRERNE, de små bliver ved med at tage lærertrappen, og ikke trappetårnet ude i gården

7.klasse: –

8.klasse: –

9.klasse: nogle af drengene, fra udskolingen, bruger stadig pigetoiletterne

Elevrådsmøde Referat 5. Januar 2016
Protokol:

1.klasse: + +
2.klasse: + +
3.klasse: + +
4.klasse: + +
5.klasse: + +
6.klasse: + +
7.klasse: + +
8.klasse: + +
9.klasse: + +

Nye punkter fra klasserne:

1.klasse: Få malet det lille hus.
2.klasse: –
3.klasse: –
4.klasse: Glas til det lille legehus.
5.klasse: –
6.klasse: –
7.klasse: –
8.klasse: –
9.klasse: radiatoren varmer ikke. Vaskemaskinen bipper.

Forslag:

Brøndprojekt:

Kageordning, en klasse bager en kage og sælger det i kantinen om fredagen. Tal sammen om det i klasserne! Dette forslag tages op til lærermødet.

Evt.:

• Fodboldbane-døren er ikke til at lege med! Tal sammen i klasserne.
• Laminering af fodboldbaneskemaet hænges op på den nye dør til fodboldbanen.
• Forskellige søm der stikker ud i fodboldbanen som ødelægger tøj.
• 4.klasse skal benytte trappetårnet. 3. klasse må gerne benytte lærertrappen.
• Der mangler sæbeholder, lys, dør og pose i kældertoiletterne.
• Brønden for at hjælpe børn i Afrika: Kageordning, en klasse bager en kage og sælger det i kantinen om fredagen. Tal sammen om det i klasserne!
• Man må kun bruge de toiletter der er på den etage ens egen klasse er på.
• Bünyamin og Muhammed kommer i klasserne fra 4.-9. for at lave et nyt menukort.

Mvh, Elevrådet/Nevra

2015

Valgdag for skoleåret 2015/2016
Elevrådsmøde Referat 16. November 2015
1.Protokol

1.klasse: Isra & Mustafa K
2.klasse: Adnan
3.klasse: Salih & Loreen
4.klasse: Azra & Baran
5.klasse: Ayse & Berat
6.klasse: Rukiye & Helin H
7.klasse: Bunyamin & Muhammed
8.klasse: Nevra & Eray
9.klasse: Yusuf & Yavuz

Opfyldninger på mødet sidste gang

• Dør til fodbold banen kommer snart
• Ny ringetone til skolen
• Forældre bliver inviteret til at male IS klasselokaler
• Legehuset er flyttet til den gamle location
• Fodbold turnering fra 0-3 klasse(til at starte med)

Nye punkter

1.klasse: Bolde
2.klasse: –
3.klasse:Hoola hop ring (rund bold med snor til foden), Bat og basketball. Målene i den store bane, er til mål, og ikke til at lege. Der er nogle elever der lægger målene ned, og hopper på dem, og det kommer til at ødelægge målene; man kan komme til skade, fordi kanterne er skarpe. Mere balanceret mad mellem sundt og usundt.
4.klasse: Ny buschauffør i bus 1, fordi man ikke kan snakke med ham, kører for stærkt og kommer forsent. For meget larm i bus 1. iPad
5.klasse: Vil godt beholde bus 1 chauffør. Vil ikke havde skrevet ned i bussen på grund af uretfærdighed.
6.klasse: Hjælp til Yasar amca i kantinen. Mål med reb.
7.klasse: –
8.klasse: –
9.klasse: Bordfodbold

Konkurrence

Sundhedskonkurrence. Alle klasserne (undtagen 0.kl) bliver sendt ned til sygeplejeren for at blive vejede.

 

E.V.T

• I må ikke tage bolde fra andre klasser!
• De klasser der bruger FX sjippe torv, har ansvaret for at bringe dem tilbage!
• Ingen slåskampe i bus 1.
• Man må ikke tegne på legehuset!
• Målene må kun bruges til boldlege FX: Fodbold.
• Hul ved trapperne i trappetårnet

M.V.H.
Bünyamin 7.klasse
Sekretær/referent

Elevrådsmøde Referat 21. September 2015
Protokol:

1.klasse: Mustafa K.
2.klasse: Adnan
3.klasse: Salih & Lorin
4.klasse: Baran & Azra
5.klasse: Baran & Azra
6.klasse: Rukiye & Helin
7.klasse: Muhammed & Bunyamin
8.klasse: Eray & Nevra
9.klasse: På praktik

Nye punkter:

1. klasse: –

2. klasse: –

3. klasse: Ønsker at købe mad fra kantinen. Konflikter i frikvartererne. Flere lærere ude i gården.

4. klasse: Skolefodbold. Få malet klassen. Basket kurv inden i banen i stedet for, at den er udenfor
banen. Legepatrulje. Bus 1: 6. klasses piger – tager telefoner.

5. klasse: Fodboldsturneringer for drengene. Rene toiletter efter 10-pausen. Kantinemenu for hver
uge. Nye toner til ringeklokken.

6. klasse: Bus 1 kommer ikke til tiden. Talentshow i stedet for afslutningsfest. Kængurustylter.
Dør til fodboldbanen. Salix cup.

7. klasse: ebooks. Lugter på wc. Stole i 7-8 klasse er for små.

8. klasse: Dør til fodboldbanen.

Evt.:

 • Formandsskabet tager på biblioteket og finder materialer til lege i skolegården.
 • Busbørnene indkaldes snart til et møde, da der er konflikter.
 • Hvis der virkelig er behov for spejle i klasserne, så må I købe det med klassekassen. Tal med jeres klasselærer.
 • Man må IKKE tage og beholde de bolde der er i den røde kiste.
 • Tag over fodboldbanen.
 • Skoletrøjer. Henvendelse til skolelederen.
 • Der er flere bolde ved børnehaven. Der er ønsker om at få boldene igen.
 • Der er et ønske om lektiehjælp og nye stole for US.

Til næste gang:

 • Alle kommer med forslag/ideer til en bedre skolegård.
 • Konkurrence: oprydning i klasserne.

Mvh.
Nevra Teker (formand).
Bunyamin.

Elevrådsmøde Referat 7. September 2015
Vores første møde blev afholdt mandag den 7. september. På mødet blev der talt om, hvad elevråd er, vedtægterne for elevråd og funktionerne blev fordelt på mødet.

Hvad er et elevråd?:

Elevrådet er et råd for eleverne og skal sørge for, at eleverne på skolen får medbestemmelse i de beslutninger, der bliver truffet.

Repræsentant:

Der sidder du som repræsentant for din klasse. Hvis klassen ønsker at bringe et emne op i elevrådet, er det din opgave at fremlægge ønsket på elevrådsmødet. Du og klassen må være opmærksom på mulighederne for at få gennemført sager.

Før hvert elevrådsmøde er det vigtigt, at du diskuterer de emner med klassen, der skal op på mødet, som gerne må indeholde konkrete forslag til forbedringer, tiltag osv.: Kan erfaringer som klassen har gjort, f.eks. omkring års- og aktivitetsplanlægningen, være relevant for andre elever? Har I prøvet gode måder at gennemføre elev/lærersamtaler på, som kan bruges på hele skolen? Tag diskussionen fra klassen med til elevrådet og del gerne gode tips og ideer med andre.

Formanden:

Formanden er elevernes frontfigur på skolen. Det betyder, at han/hun repræsenterer eleverne på skolen i mange sammenhænge, på møder med skolens ledelse osv. Formandens job er at fremme elevernes interesse for skolen og at være initiativtager til aktiviteter som kommer eleverne til gode. Først og fremmest må du som formand huske, at du er leder for elevrådet og for udvalgsformændene. Det betyder, at du er ansvarlig for ledelsen af alle møder i elevrådets regi. Du må også lægge vægt på at fordele arbejdsopgaverne mellem elevrådet og (udvalgene).

Som elevrådsformand har du regelmæssige møder med skolens ledelse. På vegne af eleverne skal du være med til at diskutere, hvordan skolen drives. Derfor er det vigtigt, at du holder dig orienteret om aktuelle sager på skolen. Det er vigtigt, at du formidler elevernes syn på, hvordan jeres skole skal være, og at du bidrager aktivt til at finde løsninger på eventuelle problemer.

En god elevrådsformand er villig til at høre på kritik og prøver at finde alternative løsninger.

Næstformanden:

Næstformanden er formandens stedfortræder og skal aflaste ham/hende, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, at de to har et tæt samarbejde, og at næstformanden hele tiden er lige så opdateret som formanden.

Sekretæren/Referent: Sekretæren er sædvanligvis den som får skrivearbejdet i elevrådet. De vigtigste opgaver er:

• At skrive referater og føre protokol fra de forskellige møder, i samarbejde med formanden
• At holde sig orienteret om, hvad der kommer af post og arkivere den
• At kopiere og arkivere alt, som bliver sendt ud af elevrådet
• At sørge for at skolens ledelse modtager referat fra møderne
• At modtage referat fra (udvalgene)

Kasserer:

Du har som kasserer ansvar for budgettet for elevrådet. Derfor er det vigtigt at du noterer alle udgifter og har overblik over regnskabet. Du skal desuden have et tæt samarbejde med skoleledelsen.

Postkassen:

Du har ansvar for den hvide postkasse i skolegården. Den skal tømmes hver mandag. Du skal orienterer formandskabet om, hvad der kommer af post.

Skolefrugt:

Der kommer skolefrugt hver mandag og onsdag før første frikvarter. I skal sørge for at dele skolefrugten ud mandag og onsdag inden indskolingen holder deres første frikvarter.

Opslagstavle:

Der er opslagstavler i kælderetagen, stueetagen og på første sal. I skal sørge for, at de hængte informationer, plakater mm hænger fortsat pænt og er i orden.

Nyhedsbrev:

Der kommer et nyhedsbrev hver måned. Det første nyhedsbrev udkommer den 28. september.(Sidste mandag på måneden)

FORMANDSKABET FOR SKOLEÅR 2015/2016 OPGAVEFORDELING SKOLEÅR 2015/2016

• Formand: Nevra Teker

• Postkasse: Yavuz Kücükavci

• Næstformand: Yusuf Sari

• Skolefrugt: Berat og Ayse

• Sekretær: Bünyamin

• Opslagstavle: Helin og Rukiye

• Kasserer: Muhammed Kaya

• Nyhedsbrev: Helin og Rukiye

Elevrådsmøde Referat 13. April 2015
1.Protokol:

1.klasse: Cağrı & Yaren
2.klasse: Erva & Sidar
3.klasse: Furkan & Efe
4.klasse: Betül & Daniyal
5.klasse: Jasmin & Latif
6.klasse: ÷Ferhat & Gamze
7.klasse: Nevra & Yunus
8.klasse: ÷Yasmin & Yakup
9.klasse: Berna, Arif & Mahsun

2.Nye punkter fra klasserne:

1.klasse: ÷
2.klasse: ÷
3.klasse: Farvede døre, Projektorens beskyttelse er gået i stykker.
4.klasse: ÷
5.klasse: Nogen der går ind i deres klasse efter skole (forbudt). Busbørnene ved ikke hvordan
Man opfører sig. Da sundt mad ikke bliver købt i kantinen, forbliver den som den er.
Te ordning i kantinen én dag. Det er i orden at spille med plasticbolde i skolegården.
6.klasse: ÷
7.klasse: ÷
8.klasse: ÷
9.klasse: Boldpumpe.

Opfølgninger af punkter fra dette møde:

Der er købt nye redskaber til børnene, som evt. ønskede bolde mv.
Hvis I vil lege med bolde, sjippetov, tennisbolde, kridt og kængurustylter osv. skal I spørge en af lærerne om I må låne noget af det.
Kisten tilhører elevrådet, derfor er der ikke nogen der må bruge noget derfra.

Evt.:

Kære lærere.
I må ikke sende børnene ud for at spørge om bolde.

 1.klasses klasselærer. Elevrådsrepræsentanterne kan ikke finde deres elevrådsmappe!

 Klasselærerne har fået besked på at tale med eleverne om hvilke farver skolen skal males, og det der er blevet talt om, bliver sagt videre til Cömert Hoca.

 Arif søger nærmere omkring fodboldturnering.

 Elevrådet vil gerne sende penge til Afrika. Formålet er, at de skal åbne brønde med de penge. Derfor beder vi jer om, at samle penge ind til sommerferien i egen klasse.

 Der bliver holdt et møde med skolebørnene snarest muligt.

OBS!: Der skal passes ekstra godt på de nye toiletter.

M.V.H
Nevra 7. klasse
Sekretær/referent.

Elevrådsmøde Referat 18. Marts 2015
1. protokol:

1.klasse: Cağrı & Yaren
2.klasse: ÷Erva & Sidar
3.klasse: Furkan & Efe
4.klasse: Betül & Daniyal
5.klasse: Jasmin & Latif
6.klasse: Ferhat & Gamze
7.klasse: Nevra & Yunus
8.klasse: Yasmin & Yakup
9.klasse: Berna, Arif & Mahsun

2. Opfølgning af punkter fra sidste møde:
Skoletrøjerne er kommet. Drengene får T-shirts og pigerne får cardigans.

Formandskabet har talt med sundhedsplejersken. Fremlæggelserne for klasserne om hygiejne kommer til at foregå når sundhedsplejersken er tilbage og når alt er arrangeret.

Der er blevet sagt flere gange, at det er klasselæreren der skal sørge for et spejl i klassen for dem der ønsker det!

3. Nye punkter fra klasserne:

1. klasse: Rene toiletter. Klatrestativ i gården. Bibliotek.
2. klasse: ÷
3. klasse: Svømning. Længere frikvarter. Bedre timer. Sløjd og Håndarbejde. Overnatning på skolen. Idræt med egen klasse; piger og drenge blandet. TV i klassen.
4. klasse: Maling.
5. klasse: Uddannede idrætslærere.
6. klasse: Ny computer, da den gamle er blevet stjålet.
7. klasse: ÷
8. klasse: Adskilte toiletter i kælderen> pige – dreng skilt på dørene. Udluftningsrør på toiletterne i stedet for parfume. Ny ringeklokke. Løs tavle. Tilbud i kantinen, evt. månedstilbud el.lign. Ny computer i klassen. Nye hylder. Der er iltmangel i klassen når der er prøver, men de kan ikke åbne vinduerne da børnehavebørnene larmer? Skraldespande/kurve på wc.
9. klasse: ÷

4. Evt.:

 Mangel på poser og sæbe på toilettet og løst håndtag; wc tættest på 9. klasse.

 IS må ikke bruge US toiletter og omvendt!

 Skolen bliver højst sandsynligt malet i påskeferien. Der skal højest være 2-3 farver og forskellige farver i de mindre klasser.

 Kantinen halter lidt da Yaşar amca er sygemeldt.

 Man må ikke be i timerne!

 Til dem der ikke forstår det; Det er strengt forbudt at tygge på tyggegummi på skolens område!

Til næste møde: Hvis der er forslag til hvad den nye ringeklokke kan være, må I meget gerne komme med dem.

Dato til næste møde: 13.04.15 i 3. lektion.

M.v.h.
Nevra 7. klasse
Sekretær/referent.

2014

Elevrådsmøde Referat 28. Oktober 2014
1. Protokol

1.klasse: Cağrı & Yaren
2.klasse: Erva & Sidar
3.klasse: Furkan & Efe
4.klasse: Betül & Daniyal
5.klasse: Jasmin & Latif
6.klasse: Ferhat & Gamze
7.klasse: Nevra & Yunus
8.klasse: ÷Yasmin & Yakup
9.klasse: Berna, Arif & ÷Mahsun

2. Nye punkter fra klasserne

1.klasse: Bolde
2.klasse: ÷
3.klasse: Bedre legeplads. Uro når der er vikar. Ønsker ikke skolefrugt. Buschaufføren kommer ikke til tiden. Farver på klassedørene. Buschaufføren skruer for højt op for musikken. De større elever i bussen spærrer for vejen.
4.klasse: Skraldespande på toiletterne. Hygiejnisk skolegård.
5.klasse: Venskabsklasser (trivselsdag). Billigere kantinemad.
6.klasse: Papir i stedet for håndtørrer på toiletterne. Større fodboldmål.
7.klasse: Større borde.
8.klasse: ÷
9.klasse: ÷

3. Vikar

Der er mange der larmer når de har vikar, da de synes det er sjovt. Vikarer er ligesom alle de andre lærere og man skal derfor respektere vikarerne ligesom man respekterer lærerne. Hvis der ikke er nogen der larmer i klassen når de har vikar fremover, så trives man aldeles godt og man får derudover også noget ud af timerne og lærer mere. Hvis man ikke vil lære noget så skal man sidde på sin plads og være mussestille så det ikke går ud over dem der virkelig vil lære noget og vil have noget ud af timerne.

4. skolefrugt

1.klasse: ÷
2.klasse: ÷
3.klasse: 8 ønsker
4.klasse: 0 ønsker
5.klasse: 0 ønsker
6.klasse: 2 ønsker
7.klasse: ÷
8.klasse: ÷
9.klasse: ÷

5. Opførsel ude i gården

Man skal ikke slås.
Man skal deles om ting så som sjippetorve, hoppebolde mv.
Man skal smide sit skrald ud i skraldespanden i stedet for at smide det på jorden.
Man skal ikke drille/mobbe hinanden.
Man skal være hjælpsom hvis der er nogen der kommer til skade el.lign.
Man skal ikke tvinge nogen som helst til noget de ikke vil.

6. Evt.

Cömert Hoca undersøger omkring skoletrøjerne.

M.V.H.
Nevra 7.klasse

Elevrådsmøde Referat 5. September 2014
1. Protokol

1.klasse: Cağrı & Yaren
2.klasse: Erva & Sidar
3.klasse: Furkan & Efe
4.klasse: Betül & Daniyal
5.klasse: Jasmin & Latif
6.klasse: Ferhat & Gamze
7.klasse: Nevra & Yunus
8.klasse: Yasmin & Yakup
9.klasse: ÷ Berna, Arif & Mahsun

2. Valg af formand, næstformand, sekretær og suppleant

Formand: Berna fra 9. klasse
Næstformand: Yasmin fra 8. klasse
Sekretær: Nevra fra 7. klasse
Suppleant: Yunus fra 7. klasse

3. Elevrådet

Vi har elevråd så alle kan sige sin mening. Og elevråd er et råd for eleverne. Eleverne på skolen får medbestemmelser i de beslutninger, der bliver truffet. Men de meninger og ønsker eleverne har, skal også være realistiske. Man kan f.eks. ikke ønske en swimmingpool i skolen, fordi der ikke er plads.

4. Nye punkter fra klasserne

1. klasse: ÷

2. klasse: ÷

3. klasse: Svømning. Lys på drenge wc. Skolefodbold for indskolingen.

4. klasse: Fransk. Færre lektier. Gynger i gården. Oprydning i musiklokalet.

5. klasse: 4. klasse spiser inde på boldbanen. Spejl på wc eller på gangen.

6. klasse: Dør til fodboldbanen. Høretelefoner i pauserne til at høre musik eller spille?

7. klasse: Spejl på wc. Bevægelser ovenover forstyrrer. Duksearbejde skal gøres
Ordentligt + katederet.

8. klasse: Nye stole. ”Plastik beskytter”? Viser ÜA. Spejl i klassen. Lås til døren. Mangel på
Sæbe i kælderens toiletter. Flere timer i biologi + geografi.

9. klasse: ÷

5. Vedtægter

Vedtægterne udleveres sammen med referatet.

6. Dato til næste møde

Torsdag d. 18.09.2014 kl. 09.00.

7. Evt.

Opgavefordelingen udleveres sammen med referatet.

M.v.h.
Nevra 7. klasse
Sekretær/referent

2013

Elevrådsmøde Referat 13. December 2013

Dagsorden

1. Protokol.
2. Opfølgning af punkter fra sidste møde
3. Nye punkter fra klasserne.
4. Klub efter skoletid.
5. Skoletrøjer.
6. Lege til de små.
7. Dato til næste møde.
8. Evt.

REFERAT

1. Protokol

Lorin og Mikail fra 1. klasse
Sigo og Malik fra 2. klasse
Mehmet og Zilan fra 3. klasse
Sila og Fethullah fra 4. klasse
Ahmet og Delal fra 5. klasse
Ilayda og Yunus fra 6. klasse
Serina og Malik fra 7. klasse
Berna og Alihan fra 8. klasse
Beyza og Yilmaz fra 9. klasse (har projekt)

2. Opfølgning af punkter fra sidste møde

Det lille hus er desværre ikke rykket tilbage.
Ostebanen er ikke malet men det er på grund er vejret.
Umran hoca har snakket med chaufføren, kontoret og bus 2 børnene.

3. Nye punkter fra klasserne:

1. Klasse: Vikaren skal informeres om ringetiderne.

2. Klasse: toiletterne skal renses da folk bruger for meget papir så man ikke kan trække ud. Man skal bruge toilettet ordentligt og ikke kaste med papir i håndvasken. 3. klasse går ikke ud af banen når det er 2. klasses tur til at have banen. Der kommer et nyt skema efter juleferien som viser hvem der har banen. Gardinet i 2. klasse skal ordnes.

3. Klasse: når 3. klasse har boldbanen så er de store børn der inde og de går ikke ud.

4. Klasse: kantine. Skema over menu-dage. Der skal laves et skema hvor der står hvilke mad Yasar amca laver. Det er blevet prøvet en gang men da det ikke blev overholdt og da børnene hele tiden ønskede noget andet end hvad der var blevet planlagt ifølge menuplanen stoppede vi med at bruge menu-skemaet. Vi er blevet trætte af at prøve noget som vi allerede har prøvet før men som ikke virker.

5. Klasse: der skal være skolefodbold for 5-6 klasse. Der var ikke skolefodbold i år da 8. klasse var på lejretur. Men vi har skolefodbold næste år. Dem som er gode og kan finde ud af at spille fodbold bliver udtaget til skolefodbold men der er en vis grænse. Vi udtager ikke de små børn. De vil have Køleskab. Man kan bruge klassekassen til at betale for køleskabet da skolen ikke kan betale for køleskab til alle klasser. Klasserne skal tage en snak med deres klasselærer om at købe en køleskab. Gården skal fejes igen da der igen er sten over det hele. Der skal være papir til at tørre hænderne med på toilettet. Men vi skiftede fra papir til håndtørre da der er mange der kaster med papir over det hele. Man misbruger det. Så derfor kommer vi ikke med håndpapir.

6. Klasse: der er skarpe kanter på radiatoren som ødelægger ens bukser når man går forbi. Yasar amca er i gang med at sætte kanter ude i siderne på fodboldbanen. Vi kommer til at sætte to mål i den store fodboldbane. De små slår på de store børn. Gårdvagterne skal være bedre til at hjælpe med problemerne. Hovedrengøring og gardinerne skal vaskes i juleferien! Det kan ikke tillade sig at have hjemkundskab i år. Det er god ide men det kan ikke tillade sig år. Vi regner ikke med at det bliver til noget med at der skal komme kager i kantinen om fredagen men vi vil undersøge det.

7. Klasse: Må man gerne høre musik fra smartboarden? Radiatoren virker ikke i 7. klasse. 7 og 8 klasse piger vil gerne have en kvindelig idrætslærer.

8. Klasse: ingen punkter.

4. Klub efter skoletid

Der er ikke nogle som har ønsket klub efter skoletid. Men hvis de store børn ønsker klub efter skole tid skal de stadig henvise sig til formandskabet. Vi kommer til at snakke om det igen. Klubben er gældende for børn fra 5 klasse til 9.klasse. Det kan være åben hver anden uge og hver anden gang kan man tage på tur.

5. Skoletrøjer

Der er 11-12 elever fra 3. klasse der vil have skoletrøjer. Alle klasser har ikke fået snakket nøje om dette punkt og derfor tages det op igen til næste møde. 5. klasse har et forslag om skoleuniformer. Det kommer vi til at tage op.

6. Lege til de små

Formandskabet skal lære de små børn fra 0-3 klasse nogle lege som de senere selv kan lege. Lærerne informeres.

7. Dato til næste møde

Torsdag den 9. januar 2014 i 3. lektion.

8. Evt.

Repræsentanterne skal snakke med deres lærer om at alt hvad vi hænger op på opslagstavlen er væk. Hvis I ser at det hænger forkert så ret det! Husk at snakke med jeres lærer!.
Børnene må ikke komme ind på lærerværelset eller stå foran døren. Hvis I skal snakke med en lærer så må i vente eller finde gårdvagterne. Og det har vi snakket om flere gange.

 

Med venlig hilsen

Berna, 8. klasse.

Referent/sekretær.

Elevrådsmøde Referat 24. Oktober 2013
1. Protokol:

Lorin og Mikail fra 1. klasse
Sigo og Malik fra 2. klasse
Daniel(suppleant) og Zilan fra 3. klasse
Sila og Fetullah fra 4. klasse
Ahmet og Delal fra 5. klasse FRAVÆRENDE
Ilayda og Yunus fra 6. klasse
Serina og Malik fra 7. klasse
Berna og Alihan fra 8. klasse
Yilmaz og Yasemin (suppleant) fra 9. klasse

2. Opfølgning af punkter fra sidste møde:

Fra 6. klasse: Rebet var for løst og det skulle meget gerne være ordnet,da sekretærerneblev informeret om at ringe til firmaet angående rebet.

3. Nye punkter fra klasserne:

1. klasse: Mandag den 28. og tirsdag den 29. oktober kommer firmaet her ud igen og derfor skal alle klasser være ude på legepladsen på den anden side af vejen. Tirsdag bliver legepladsen færdig.
2. Klasse: HUSK AT RENSE EFTER JER!!!!, da der er maling ud på toilettet og vandhanerne. Vandhanen er fyldt op med papir og farver fra maling. Det skal ikke ske. PAS PÅ SKOLENS MATERIEALER. Det er vores alles ansvar!! Husk at trække ud efter at I er færdige. !!!!!!
Det lille legehus skal tilbage på pladsen. Der skal helst være net over den nye bane?????
3. Klasse: Passer det at 3. klasse ikke må spille i den nye bane? Må 3. klasse bruge den nye bane i 12 pausen?
4. klasse: intet
5. Klasse: intet
6. Klasse: De mener også at der skal være net over den nye bane.
7. Klasse: Må man gerne høre musik 2 gange om ugen på smartboarden i frikvarterene? Yasar Amca skal sælge frisk brød (arabisk brød).Kantinen er blevet sundere og det skal ikke laves om, derfor må 7. klasse ikke ønske snacks i kantinen!! Dem som laver mad skal helst have hårnet og handsker på, da vi har oplevet hår i maden. De mener at Yasar amca ikke skal bruge drengene fra 7. klasse til at bære på ting og hjælpe. Så man skal bare sige fra.
Smartboarden virker ikke igen!??
8. Hele skolen skal have salix-trøjer. Formandskabet undersøger prisen på trøjerne…!
9. De vil gerne have studietrøjer.

4. Evaluering af kræmmermarked:

Mange synes at det var godt og hyggeligt.

5. Legepatrulje

Formandskabet tager etmøde med Umran hoca om skolepatrulje.

6. Klub efter skoletid

Vi fik ikke tid til det så det tager vi til næste møde!

7. Respekt og omsorg

Lærerne og eleverne oplever at de store går rundt og siger at de små skal vise dem respekt. Men de små børn bliver lidt bange. Man må ikke gå rundt med at sige JEG ER DIN ABI /ABLA OG DU SKAL VISE MIG RESPEKT. Det er en trussel. Det er der ikke plads til på denne skole!!!!

8. Postkasse

Bliver tømt hver anden dag.

9. Næste møde er

Torsdag den 14. november i 5 lektion!

 

Med venlig hilsen

Berna.

Elevrådsmøde Referat 19. September 2013
1. Protokol:

Lorin og Mikail fra 1. klasse
Sigo og Malik fra 2. klasse
Mehmet og Zilan fra 3. klasse
Sila og Fetullah fra 4.klasse
Ahmet og delal fra 5. klasse
Ilyada og yunus fra 6.klasse
Serina og malik fra 7. klasse FRAVÆRENDE
Berna og Alihan fra 8. klasse LEJRTUR
Yilmaz og Beyza fra 9.klasse

2. Opfølgning af punkter fra sidste møde

Toiletterne bliver renset to gange i løbet af dagen.
Da sprit ikke er sundt, får de små klasser(0.-1.klasse) vådservietter til at rense hænderne med. resten af indskolingen skal vaske hænder på toiletterne.
Vådservietter er på vej.
Der kommer en ny fodboldbane til de små i den lille gård.
Vi har haft et firma herude, holdt et møde med dem, og vi skal få lavet sand, græs og forlænge den lille gård.
Alt det der skal laves i den lille gård laves i efterårsferien.
Der kommer ikke en dør til fodboldbanen.
Vi får ikke noget ”lukket” mad såsom sandwicher, da det ikke bliver købt, så det er spild. Men sundere er kantinen blevet, da vi ikke sælger budding, muslibar eller juice.

3. Nye punkter fra klasserne:

1. Klasse: gården skal fejes pga. små sten på jorden.
Man må ikke kaste med sand og sten J
Busbørnene skal være i gården, det er læreren der skal hente dem og de skal være i en række.
2. Klasse: Ingen ønsker.
3. Klasse: Ingen punkter/ønsker.
4. Klasse: Børnehavebørn kaster med sand og sten. ÜA snakker med børnehaven.
5. Klasse: Skolebus: forstyrrende børn. De ældre børn noterer de forstyrrende børn ned, og smider dem i postkassen ude i gården så formanden kan få dem. Postkassen bliver tjekket hver dag så vi får tingene samme dag.
Huller i hegn og nettet skal lukkes og hegnet i den lille gård skal forstørres.
Mål i den store bane.
6. Klasse: I den lille gård: ræb er for løst, skal stammes op.
Klasserne males. Gardinerne vaskes.
Hjemkundskab ønskes.
9. Klasse: Ingen ønsker.

4. Opførsel, billeder, hovedrengøring

Elever går hen til børnehavebørnene og snakker grimt til dem.
Billeder af klasserne når de er på tur osv ønskes, til vores hjemmeside.
Hovedrengøring i efterårsferien.
Lærerværelset er kun for lærerne! Henvendelse til gård- eller indevagten. Man må ikke komme ind i gangen til læreværelset. Vent udenfor.

5. Kræmmermarked den 5. oktober.

Invitationen er lagt ud på vores hjemmeside, www.salixskole.dk. Både på tyrkisk og dansk.
Pengene, som bliver tjent i kræmmermarkedet bliver sendt til de fattige lande i form af kurban.

6. Dato for næste møde:

Den 24. oktober(torsdag) i anden lektion.
Med venlig hilsen

Beyza

Elevrådsmøde Referat 29. August 2013
Dagsorden:

1. Protokol
2. Valg af formand, næstformand, suppleant og referent
3. Hvad er elevråd?
4. Elevrådets formandskaber/udvalg – deres funktioner?
5. Skolefoto, postkasse
6. Dato for næste møde, evt. punkter til næste møde
7. Evt.
8. Oplæsning af referat