36 176 176 info@salixskole.dk
Hvad vil det sige at være forældrerepræsentant på Salix Skole?

 

Salix Skole ønsker den gode dialog mellem skole og hjem til gavn for børnene.

Salix Skole ser forældrerepræsentanterne som et vigtigt led i skole-hjem-samarbejdet til gavn for børnenes skoleliv og trivsel, ved at de medvirker til at etablere og fastholde et velfungerende samarbejde internt i forældregruppen i klassen ved at påtage sig nedenstående opgaver.

 

Valg af forældrerepræsentanter:

Hvert år på det første fælles forældremøde i hver klasse vælges der 2-5 forældrerepræsentanter for 1 år ad gangen. Det er en frivillig opgave, og vi vil gerne opfordre til at opgaven går på skift, så den ikke hænger på få forældre gennem mange år. Vi opfordrer også til at klassens forældre på dette forældremøde drøfter de indbyrdes forventninger mellem forældregruppen og forældrerepræsentanterne, så der ikke opstår tvivl om, hvad man kan forvente af hinanden.

Opgaver:

 • At deltage på de mindst 3 årlige repræsentantskabsmøder, hvor klasselærer og forældrerepræsentanter mødes. Formålet med disse møder er informationsudveksling. Eftersom forældrerepræsentanterne repræsenterer hele klassen, opfordrer vi til, at man afstemmer med de øvrige forældre i klassen, om der er særlige emner eller problemer, der bedes bragt op på møderne, og at man så rapporterer tilbage efterfølgende.
 • En velfungerende forældregruppe, der kan tale om tingene og løse evt. indbyrdes problemer på en pragmatisk og konstruktiv måde, har som regel også en fantastisk afsmittende effekt på børnene. Derfor vil vi gerne opfordre til, at forældregruppen i en klasse engagerer sig i aktiviteter, der kan fremme klassens trivsel og planlægger/organiserer de praktiske opgaver i tilknytning hertil, fx:
 • Klassefester, -arrangementer eller -udflugter med socialt formål for børn, forældre og evt. søskende
 • Oprette og forvalte klassekasse
 • Organisere modtagelse af nye børn (og forældre) i klassen sammen med klasselæreren
 • Organisere afsked med børn, der skal rejse, sammen med klasselæreren
 • Organisere at klasseværelset bliver klar til fællesspisning, hvortil man bidrager med mad hjemmefra, med efterfølgende oprydning
 • Forældrearrangementer, som fx debataften, seminarer.
 • Etablere legegrupper sammen med klasselæreren
 • Aftale indbyrdes leveregler for forældregruppen
 • Sikre at klassen får aftalt regler for fødselsdagsgaver og – invitationer, særligt i de mindste klasser kan klasselæreren være behjælpelig med at få disse punkter på dagsordenen til skoleårets første forældremøde og måske bidrage med erfaringer fra andre klasser. Hvad man kan gøre for at fremme trivslen.