36 176 176 info@salixskole.dk
VPN Intra er Salix Skoles interne server og kan kun benyttes af skolens personale.