36 176 176 info@salixskole.dk

Rygepolitik

 

Salix skole er en røgfri skole. Rygning i skoletiden og på skolens område er forbudt.

Der er i dag forbudt at ryge på skolens matrikel og rygeforbud gælder for hele matriklen og omfatter alle, der færdes på skolens område. Dvs. børn og unge, ansatte på skolen herunder vikarer m.v. samt forældre og alle andre, der opholder sig på institutionens område.

Rygeforbuddet omfatter også alle personer, der opholder sig på skolen mv. uden for dens normale åbningstid, f.eks. fordi skolens lokaler benyttes til andre formål.

For skolens elever gælder rygeforbuddet i hele skoletiden også udenfor skolens matrikel.

Forbuddet gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter, snus eller/og nikotinprodukter samt hash/cannabis.

Alle skolens ansatte har medansvar i forhold til at håndhæve røgfri skoletid.

Loven foreskriver, at skolen har en rygepolitik, hvor det tydeligt fremgår hvilke konsekvenser der er gældende hvis skolens rygepolitik overtrædes.

Derfor har bestyrelsen vedtaget følgende konsekvenser ved overtrædelse af skolens rygepolitik:

1. gang: Eleven og forældre indkaldes til møde på skolen med henblik på midlertidig bortvisning fra skolen i op til 7 dage. Tilbud om formidling af kontakt til kommunens Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent (Rygestop kursus)

2. gang: Eleven og forældre indkaldes til møde på skolen med henblik på midlertidig bortvisning fra skolen i op til 14 dage. Kraftig opfordring til at kontakte kommunens Sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent (Rygestop kursus)

Skolen har pligt til at underrette forældremyndighedens indehaver for personer under 18 år. Dette gælder både ved advarsler og midlertidig bortvisning. Når eleven tages i at ryge, konfiskeres cigaretterne, e-cigaretterne e. lign. De kan efterfølgende hentes af forældrene på kontoret.

Ved mistanke/rygter tages en samtale med både elev og forældre.