36 176 176 info@salixskole.dk
  • Dannelse og faglighed

Skolens undervisning skal danne basis for et solidt fagligt grundlag, som skal være med til at løfte eleven til bedre indsigt i både faglige, personlige og sociale sammenhænge.

 

  • Integration og ansvar

Eleverne og forældre skal være deres eget ansvar i integrationsprocessen bevidst. Gennem et solidt vidensfundament skal eleverne opnå forståelse og interesse for det samfund de befinder sig i.

 

  • Ligeværd, selvværd og personlig udvikling

Skolen skal stimulere elevernes personlige udvikling, som skal give eleverne en forståelse for eget selvværd.

Skolen skal arbejde mod at give eleverne en god forståelse for ligeværd mellem mennesker, uanset køn, religion eller nationalitet. Gennem forståelse for eget selvværd og andres ligeværd kan man forstå tolerance.

 

  • Tolerance og respekt

Mennesker er forskellige i kulturer og levevis. Skolen skal give eleverne forståelse og indsigt, således at de udvikler både tolerance og respekt. Eleverne skal være åbne for andres tanker og synspunkter. De skal kunne føre en respektfuld omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af kulturelle, religiøse, sociale, etniske og kønsmæssige forskelle. Undervisningen skal tilrettelægges således at der tages hensyn til elevernes kulturelle baggrund. Salix Skole er ikke en religiøs skole. Skolen finder at religion er en privatsag, som bedst varetages af familien. Skolen følger undervisningsministeriets læseplan i faget kristendomskundskab.

 

  • Demokrati og frihed

Skolen skal gennem sin kultur og undervisning opdrage eleverne til at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå, respektere og bruge de pligter og friheder, som er forbundet med at bo i et demokrati.