36 176 176 info@salixskole.dk

Værdigrundlag

 

Elevens dannelse og alsidige udvikling

Skolen stræber efter i samarbejde med forældrene at give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med forskellige kulturer og historie, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

 

Demokrati og deltagelse

Skolen stræber efter at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen vil i sit virke derfor stræbe efter at være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

Ligeværd, selvværd og personlig udvikling

Skolen vil i sit virke danne, vejlede og stræbe efter at fremme den enkelte elevs værdifulde vækst, selvværd og udvikling som menneske. Skolen vil stræbe efter at eleverne får en forståelse og respekt for alle menneskers ligeværd, uanset køn, nationalitet og religion.

 

Trivsel

Skolen vil i sit virke stræbe efter at fremme trivslen hos elever gennem gode lærer-elev relationer, et stærkt klassefællesskab, godt skolehjemsamarbejde og anti-mobningsstrategier. Skolen sætter derudover fokus på sociale processer omkring elevernes trivsel gennem forløb omkring adfærd, kontakt og trivsel (AKT).