36 176 176 info@salixskole.dk

GeoGebra, som er en del af undervisningen på Salix Skole, er et dynamisk matematikværktøj, som både kan arbejde med algebra og geometri. GeoGebra har modtaget flere internationale anerkendelser og både europæiske og tyske undervisningspriser.

Vi anvender Geogebra, fordi det øger elevernes forståelse for algebra og geometri og giver dem indblik i brug af it-værktøjer i de naturvidenskabelige fag. Med et sådan program kan man visualisere begreber og matematiske sammenhænge, støtte elevernes begrebsdannelse, give eleverne mulighed for at arbejde med modeller, for at undersøge og eksperimentere.

Vi starter allerede i indskolingen med at anvende Geogebra, hvor eleverne arbejder med at tegne figurer og forskellige mønstre. I mellemtrinet bliver spejling, drejning, parellelforskydning og k-systemet en del af undervisningen. I udskoling bliver geogebra især anvendt omkring 3d-figurer og funktioner samt parabler.

Alle vores afgangselever forlader skolen med et grundlæggende kendskab til programmet, som gavner dem i deres fremtidige skolegang.

geogebra3