36 176 176 info@salixskole.dk

SFO

På Salix skole er fritidsaktiviteter og fritidspædagogik helt centrale begreber for SFO’en. I SFO’en har børnene et frirum med valgfrihed, medbestemmelse, venskaber og fri leg. Hvis man skal sætte ord på SFO’s kerneydelse i børnenes liv, handler det især om begreberne trivsel og udvikling i fritiden. Eller at mestre hverdagen og hverdags situationer. I SFO udvikles børnenes indsigt i og erfaring med hvilke handlinger der er hensigtsmæssige i hvilke situationer, og hvordan de skal agere i relation til andre mennesker – både børn og voksne. Det handler altså både at etablere og fastholde venskaber og om at være en person som andre kan regne med. Men det handler også om mulighed for ro og fordybelse – i relationer og i leg. Børnene har brug for at være betydningsfulde og blive set. Derfor er det at se børnene og se dem i øjnene, at være nærværende voksne, en vigtig opgave i SFO. Det handler især om lege, spil og udendørs aktiviteter. Længere samtaler med børnene fylder også meget i hverdagen i SFO. Ligesom kreative sysler som at tegne, male og arbejde i værksted ligger langt oppe på listen over de aktiviteter der bruges tid på i hverdagen.

Se det ugentlige SFO skema her.

Se den ugentlige SFO madplan her.