36 176 176 info@salixskole.dk

At begynde i skole er begyndelsen på en ny og vigtig periode i dit barns liv

Dit barn forbereder sig til skolelivet allerede i børnehaven. Børnehaven samarbejder med dig og skolen om at sikre, at dit barn kan føle sig tryg ved at skulle starte i skole. Som forælder spiller du en vigtig rolle for, at dit barn får en god oplevelse, når det starter i skolen. Du kan skabe tryghed om skolestarten ved at tale positivt om at begynde i skole. Når du som forælder involverer dig aktivt i dit barn og dets skoleliv, har det en afgørende betydning for dit barns læring og udvikling. Dette har betydning for, hvordan dit barn klarer sig i og efter skolen.

FØRSKOLEN

For at lette overgangen fra børnehave til skole og for at give de skole klare børnehavebørn et alternativt tilbud tilbyder vi, at de pr. 1. maj kan starte i vores førskolegruppe.

Forældre til førskolebørnene bliver inviteret til info-aften ca. 2 måneder inden opstart d. 1.maj. Her vil forældrene få udleveret info (skema, regler og rammer m.m.), få mulighed for se klasselokalet, hilse på ledelsen og børnehaveklasselærerne og få information omkring mål og indhold i førskolegruppen.

I førskolegruppen arbejder vi med sproglig opmærksomhed. Hertil vil eleverne så småt starte med at arbejde med emner, som man arbejder med i børnehaveklassen som f.eks. rim og remser, leg med tal og bogstaver m.m.

Vi ruster børnene, gennem sociale lege, hvor de lærer de sociale spilleregler, og følge forskellige instrukser. Vi ser det ligeledes som en vigtig opgave, at børnene får øje for hinanden, og lærer at aflæse egne og andres behov og følelser.

Vi vil gennem forskellige ture forsøge at lære dem om verden uden for skolen. Det er vigtigt de får et blik for at begå sig på forskellige arenaer. Turene vil derfor have forskelligt kulturelt indhold, samt have til formål, at øve sig i trafikken o. lign.

Vores mål er at ruste børnene bedst muligt til, at begå sig socialt når de starter i skolen, så de dermed får de bedste forudsætninger for at udvikle sig fagligt.

De øvrige timer vil blive varetaget af SFO ́en.

BØRNEHAVEKLASSEN

I børnehaveklasserne gør vi børnene trygge ved skolemiljøet og forbereder dem til 1. klasse. Vi bestræber os på at skabe en socialt velfungerende og harmonisk klasse med gode arbejdsvaner, og i samarbejde med forældrene fremmer vi elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.

FASTE SKEMAER OG FASTE RYTMER

Børnehaveklassen har faste skemaer med faste rytmer. Det giver børnene forudsigelighed og genkendelighed i skoledagen. Fx starter dagen med at tale om, hvilken dag, dato, måned vi har. Dernæst gennemgås dagens forløb og her anvender vi piktogrammer med formål om at visualisere, hvad der venter elever i løbet af dagen. Efterfølgende står den på ”læsebånd” og her læser læreren højt (læsekanon). Der bliver også lyttet til lydbøger. Vi bryder dog med skemaerne i form af fødselsdage, turdage og ren impulsivitet.

Den konkrete indlæring foregår oftest i starten af skoledagen, hvor børnene er mest motiverede – f.eks. dansk, matematik, sproglig opmærksomhed m.m.

Sidst på skoledagen indgår SFO og tid til leg.

FAGLIGHED

Dagligdagen tager afsæt i meget forskellige undervisningsmetoder for at stimulere mest muligt.

Eksempler på aktiviteter:

 • Fortælle og lytte til hinanden.
 • Undersøge naturen og bøger om emnet.
 • Lege bogstav- og tallege.
 • Digte historier, rim og remser.
 • Lære bogstavernes lyde og form samt dannelse af ord og sætninger.
 • Løse opgaver i dansk- og matematikbøger og fra tavlen.
 • Lære tallene, deres værdi samt former og begreber.
 • Samarbejde med elever fra andre klasser.
 • Skuespil og dukketeater.
 • Danse, hoppe og le. Bruge kroppen motorisk.
 • Male, tegne, klippe og klistre. Skabe med hænderne.
 • Tage på udflugt til skov, strand og by. Besøge virksomheder, museer og hjem.
 • Synge og spille på instrumenter. Bruge vores musikhus.

KREATIVITET, MUSIK OG BEVÆGELSE

Kreativitet og musik prioriteres højt, da det er vigtige essenser til at skabe det hele menneske og tilgodese de forskellige intelligenser. Endvidere understøtter kreativitet, musik og bevægelse den faglige indlæring.

Vi styrker børnene med flest mulige sanseoplevelser, bl.a. følger vi årstiderne og arbejder ud fra disse.

Det er vigtigt, at børnene får brugt kroppen dagen igennem. Vi indlægger derfor mange motoriske udfoldelser, da børnene har brug for variation og frisk luft.

Vores skoles vigtigste opgave er at bevare og stimulere barnets evne og lyst til at lære. Det er af afgørende betydning, at barnet og den unge tilegner sig grundlæggende kundskaber og færdigheder, for med en solid faglig ballast får børnene senere i livet en reel mulighed for at forme egen fremtid og tage del i fællesskabet.