36 176 176 info@salixskole.dk

 

MOTIONSDAG

Skolernes Motionsdag er en fælles tradition for stort set alle skoler i Danmark.

På Salix skolen holder vi motionsdag hvert efterår i Vigerslevparken, som ligger tæt på.

Der er fastlagt en løberute, som alle skal ud på. Der er placeret lærere rund på ruten, ligesom der også er lærere, der løber med.

Dagen er en oplagt mulighed for at sætte fokus på, at de positive fælles idrætsoplevelser er vigtige for både elevernes sundhed og trivsel.