36 176 176 info@salixskole.dk
Undervisningsmiljøvurdering

Salix Skole har i skoleåret 17/18 gennemført undervisningsmiljøvurdering, hvor størstedelen af
eleverne på skolen har deltaget i vurderingen.
I undersøgelsen er eleverne generelt glade for skolen, og svarer hovedsageligt positivt på at de føler et
tilhørsforhold til skolen. Med hensyn til deres kammerater på skolen er eleverne positivt indstillede.
Elever i indskolingen er glade for skolens udseende og rengøring, mens elever i udskolingen er jævnt
tilfredse. Få er direkte utilfredse.
Eleverne er generelt utilfredse med toiletter, og delvist tilfredse med lys, temperatur, møbler, udearealer
og gruppefaciliteter.
De fleste har prøvet at blive forstyrret af larm en gang imellem, ligesom de fleste synes luften kan være
dårlig en gang imellem.
Skolen vil på baggrund af undersøgelsen igangsætte pædagogiske aktiviteter, som kan dæmme op for
larm i undervisningen.
Skolen vil på baggrund af undersøgelsen følge op på rengøringen.
Skolen vil på baggrund af undersøgelsen inddrage elevrådet i æstetisk planlægning for skolen.

Målsætninger:

Delmål 1: Rengøringen skal være mere synlig og resultatet skal kunne føles af alle. Man skal være bedre til at minde hinanden om at smide skrald ud.
Delmål 2: Færre elever skal forstyrres af larm i undervisningen, således at de føler deres læring
forbedres.
Delmål 3: Eleverne skal føle ejerskab for skolens udseende og være stolte af den.

Slutmål: Skolens elever og personale skal forsøge at skabe en fællesskabsfølelse for skolen, således
at både elever, forældre og lærere føler de alle har et ansvar for skolens renholdelse.
Lærerne på skolen vil aktivt bidrage med udsmykning af skolen i fællesskab med eleverne, som kan
give alle en æstetisk god oplevelse af skolen. Larm i undervisningen skal reduceres ved brug af
forskellige pædagogiske tiltag.